Η ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ για την ολοκλήρωση του εξαμήνου και της εξεταστικής

Η ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ για την ολοκλήρωση του εξαμήνου και της εξεταστικής

Εξεταστική Φοιτητών: Η ανακοίνωση της Δημοκρατικής Πανεπιστημονικής Κίνησης ΑΕΙ, σχετικά με την ολοκλήρωση του εξαμήνου και της εξεταστικής:

άρνηση της κυβέρνησης να αναλάβει τις ευθύνες της για την εξασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών για τη σταδιακή αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας των ΑΕΙ εν όψει ολοκλήρωσης του εξαμήνου και της εξεταστικής είναι παροιμιώδης. Την ίδια ώρα ωστόσο ενισχύεται η ιδιωτικοποίησης της εκπαίδευσης με το νομοσχέδιο για την παιδεία που έχει βγει σε διαβούλευση.


Χωρίς καμιά ουσιαστική ενίσχυση των υποδομών, των συνθηκών υγιεινής και του ανθρώπινου δυναμικού στα ΑΕΙ, η κυβέρνηση, με πρόσφατη απόφαση, επιτρέπει τη «διενέργεια εξετάσεων, για τις οποίες κρίνεται αναγκαία η φυσική παρουσία των φοιτητών» και τη «διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, οι οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Ωστόσο, κυβέρνηση και διοικήσεις, αποποιούνται των ευθυνών τους για την εξασφάλιση των όρων επαναλειτουργίας ολοκλήρωσης του εξαμήνου και διεξαγωγής των εξετάσεων και τις μεταφέρουν στα μέλη ΔΕΠ και τα τμήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο οι διοικήσεις αποφασίζουν η μια μετά την άλλη την υλοποίηση της εξεταστικής με μεθόδους εξ αποστάσεως που εγείρουν σοβαρά ερωτηματικά ως προς την αξιοπιστία και το αδιάβλητο. Χωρίς να καλύπτονται ούτε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις, ο τεράστιος όγκος προετοιμασίας και δουλειάς που απαιτείται για να βγει εις πέρας η εξεταστική κινδυνεύει να πάει χαμένος και σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για να ικανοποιηθεί ακόμη ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα της κυβέρνησης με την ανοχή των διοικήσεων των ΑΕΙ.

Η πείρα από τα «τηλεμαθήματα» κατέδειξε ότι η δια ζώσης διδασκαλία είναι αναντικατάστατη. Ανέδειξε επίσης τα τεράστια κενά σε εξοπλισμό και υποδομές, που ούτως ή άλλως υπήρχαν, τα οποία ακυρώνουν σημαντικά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλουμε και τα εξαντλητικά ωράρια προετοιμασίας που αφιερώνονται προκειμένου να στηριχθούν οι φοιτητές μας και οι σπουδές τους. Αντιμέτωποι με αντίστοιχα προβλήματα έχουν βρεθεί οι φοιτητές και οι οικογένειές τους. Η κυβέρνηση αγνοώντας την πραγματικότητα που βιώνει η λαϊκή οικογένεια, αρνήθηκε να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό (κατάλληλους υπολογιστές, συνδέσεις κ.λπ.), άφησε για καιρό στον αέρα εκατοντάδες φοιτητές που διαμένουν στις εστίες, αρνήθηκε να δώσει έγκαιρα ουσιαστική λύση στο πρόβλημα των συγγραμμάτων.

Οι επικοινωνιακές τακτικές κυβέρνησης και διοικήσεων των ΑΕΙ δεν μπορούν να κρύψουν πως κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα ώστε να ιδρύματα να είναι σε θέση να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική λειτουργία τους, χωρίς να εκτίθενται σε κινδύνους οι εργαζόμενοι και οι φοιτητές. Οι ενέργειες κυβέρνησης και διοικήσεων καταδεικνύουν ότι η «τηλε-εκπαίδευση» και οι «τηλε-εξετάσεις» με την παράλληλη συμπίεση των εργασιακών δικαιωμάτων ήρθαν για να μείνουν και να γενικευθούν.

Κυβέρνηση και διοικήσεις αρνούνται να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα

Πατώντας πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, κυβέρνηση και διοικήσεις επιχειρούν σήμερα να αξιοποιήσουν προσχηματικά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στη νέα φάση, μετά την άρση της καραντίνας, ώστε να εξακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο με πριν:

-Αρνούνται την άμεση πρόσληψη από το κράτος και τα ιδρύματα του προσωπικού που απαιτείται και τη διάθεση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, ώστε να είναι διαρκώς διασφαλισμένη η καθαριότητα και η απολύμανση των χώρων.

-Αρνούνται την άμεση πρόσληψη του εκπαιδευτικού προσωπικού που απαιτείται ώστε να αντιμετωπιστούν τα ούτως ή άλλως τεράστια κενά που υπήρχαν και πριν την πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει καν κουβέντα για την προκήρυξη των χιλιάδων θέσεων ΔΕΠ που είναι ανάγκη να καλυφθούν άμεσα. Την ίδια στιγμή, αρνούνται προτάσεις για παράταση των συμβάσεων των συμβασιούχων διδασκόντων και κάλυψη με συμβάσεις και όλων όσων ακόμα θα μπορούσαν να συνεισφέρουν (π.χ. μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λπ.) ώστε να καλυφθούν οι απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων και άλλων εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση του εξαμήνου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τα πανεπιστήμια υιοθετούνται διαφορετικά μέτρα και σταθμά σε σχέση π.χ. με τους μαθητές και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στα Λύκεια, την ώρα που και εκεί, όπως καταγγέλλουν τα σωματεία των εκπαιδευτικών και η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ), η κυβέρνηση δεν έχει δώσει ουσιαστικές λύσεις σε μια σειρά σοβαρά προβλήματα (μέτρα πρόληψης, συνθήκες κ.λπ.).

Διεκδικούμε άμεσα μέτρα και τους απαιτούμενους πόρους για την εξασφάλιση της ασφαλούς ολοκλήρωσης του εξαμήνου και διεξαγωγής των εξετάσεων, με λιγότερους φοιτητές σε κάθε αίθουσα και αμφιθέατρο. Τέτοια μέτρα, πέρα από τα προαναφερθέντα, θα μπορούσαν ενδεικτικά να είναι και τα εξής:

  • Τήρηση μεγαλύτερων από τις συνήθεις αποστάσεων μεταξύ των εξεταζόμενων
  • Επιμήκυνση της εξεταστικής περιόδου, όπου αυτό κριθεί απαραίτητο για να παραμένουν απόσυμφορημένοι οι χώροι
  • Χρονική απόσταση μεταξύ της εξέτασης δυο διαδοχικών μαθημάτων, για τον αποσυγχρωτισμό των χώρων και τον καθαρισμό-απολύμανση αιθουσών και αμφιθεάτρων.
  • Επίταξη, όπου είναι απαραίτητο λόγω έλλειψης επαρκών υποδομών στα ΑΕΙ, κατάλληλων χώρων για τη διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων.
  • Παράλληλη αξιοποίηση κάθε πρόσφορου εναλλακτικού τρόπου εξέτασης (συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι εφικτό, και της τηλεξέτασης)
  • Ειδική μέριμνα για διδάσκοντες και φοιτητές που ανήκουν οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους σε  ευπαθείς ομάδες.

Κυβέρνηση και διοικήσεις, παρότι είχαν δυο μήνες καιρό αλλά ακόμα και τώρα μπορούν να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα, πετάνε σε εμάς το μπαλάκι για το αν, πώς και πότε θα εξεταστεί το κάθε μάθημα, χωρίς να εξασφαλίζουν ούτε το ελάχιστο των βασικών πρακτικών και ακαδημαϊκών προϋποθέσεων. Είναι υποκριτική η επίκληση ότι δήθεν σέβονται τις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθήματος και το επιστημονικό μας κύρος. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως τα προβλήματα θα συνεχίσουν τον Σεπτέμβρη και μετά.

Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση και τις διοικήσεις να λάβουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας! Οι δυνατότητες υπάρχουν!

  • Διεκδικούμε το ασφαλές άνοιγμα των πανεπιστημίων. Να υλοποιηθούν εδώ και τώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης και των διοικήσεων, όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλιστούν οι συνθήκες υγιεινής σε όλους τους χώρους των ιδρυμάτων, για τη σταδιακή επιστροφή στην κανονική λειτουργία.
  • Να αξιοποιηθεί κάθε πρόσφορος κατά περίπτωση τρόπος για την ουσιαστική ολοκλήρωση του εξαμήνου και τη διεξαγωγή της εξεταστικής, με μέριμνα για την τήρηση όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων και την αποσυμφόρηση των χώρων.
  • Να μη χαθεί κανένα μάθημα, εργαστήριο ή πρακτική άσκηση. Για όλα τα μαθήματα που δεν διδάχτηκαν ή δεν ολοκληρώθηκαν να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι κάλυψης της ύλης, χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ. Ουσιαστική και όχι τυπική ολοκλήρωση του εξαμήνου."

ΔΗΠΑΚ-ΑΕΙ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr