ΑΕΙ: Δυνατότητα σύντμησης του Εαρινού Εξαμήνου σε λιγότερες από 13 εβδομάδες διδασκαλίας!

ΑΕΙ: Δυνατότητα σύντμησης του Εαρινού Εξαμήνου σε λιγότερες από 13 εβδομάδες διδασκαλίας

Φοιτητικές ΕιδήσειςΣτην νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με επιπλέον μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο τριακοστό έκτο άρθρο με τίτλο "Λήψη μέτρων μετά από την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών" προβλέπεται η δυνατότητα να λαμβάνεται κατά παρέκκλιση κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Πιο αναλυτικά, τα «Φοιτητικά Νέα» σας ενημερώνουν πως για τα Πανεπιστήμια η πράξη νομοθετικού περιεχομένου προβλέπει τα εξής:


"Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να λαμβάνεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), την παράταση της διάρκειας του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, τη δυνατότητα αναπλήρωσης διδακτικών ωρών για τη διενέργεια εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, τη δυνατότητα σύντμησης του εαρινού εξαμήνου σε λιγότερες από δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας, την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών, καθώς και ζητήματα σχετικά με τον χρόνο, τον τρόπο και τα μέσα διενέργειας των εξετάσεων των φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων α΄ και β΄ κύκλου σπουδών των Α.Ε.Ι."

ΤΟ ΦΕΚ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr