Μεγάλη σύγχυση σχετικά με την ονομάσια των Ιδρυμάτων - Λάθη από το Yπουργείο αλλά και από τα ΜΜΕ

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Ανδρέας Λοβέρδος συναντήθηκε με τα Συντονιστικά των ΑΕΙ και ΤΕΙ και συζήτησε την εφαρμογή των μετεγγραφών με ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό και κονδύλια των Ιδρυμάτων που βαρύνονται από τις μετεγγραφές καθώς και το θέμα των διαθεσίμων διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ.

Τα FoititikaNea.gr σημειώνουν: Πρόκειται για παράτυπη χρήση της ορολογίας η οποία προκαλεί πολλές αντιδράσεις στην κοινότητα των ΤΕΙ. Η σωστή ορολογία , σύμφωνα με το νόμο 4009/11 είναι Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Αναφορικά με τα παραπάνω να σας επισημάνουμε ότι ήδη από το 2007, στον ν. 3549/2007, άρθρο 2, "Διάρθρωση των ΑΕΙ" αναφέρονται μεταξύ άλλων:


"ΑΕΙ κατά την έννοια του άρθρου 16§5 του Συντάγματος είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα ΤΕΙ και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης".

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΞΕΔΩΣΕ ΝΕΑ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά το παραπάνω δημοσίευμα του esos, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την ακόλουθη νέα ανακοίνωση σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΆΛΗΨΗ:

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Ανδρέας Λοβέρδος συναντήθηκε με τα Συντονιστικά των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και συζήτησε την εφαρμογή των μετεγγραφών με ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό και κονδύλια των Ιδρυμάτων που βαρύνονται από τις μετεγγραφές καθώς και το θέμα των διαθεσίμων διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ.

Ο ορθός διαχωρισμός του όρου Α.Ε.Ι

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr