Ο ορθός διαχωρισμός του όρου Α.Ε.Ι

Συνεχίζεται η χρήση του λανθασμένου αλλά και υποτιμητικού όρου, ΑΕΙ-ΤΕΙ  από το Υπουργείο Παιδείας, από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε πληθώρα δημοσιευμάτων, εκπομπών, δελτίων κ.λ.π. Η μεγαλύτερη ενημερωτική σελίδα των φοιτητών, Foititikanea.gr θέλει να εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία για αυτό το θέμα.

Συγκεκριμένα ο ορθός διαχωρισμός των Α.Ε.Ι. είναι Πανεπιστήμια και ΤΕΙ καθώς και τα δύο αποτελούν ΑΕΙ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) καλούνται τα ελληνικά Πανεπιστήμια, τα αυτοτελή Πολυτεχνεία.

Τα ΤΕΙ και η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) από το 2001 ανήκουν στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας μαζί με τα πανεπιστήμια και αποτελούν τον τεχνολογικό της τομέα (ν.2916/01, ν.3549/07-εκτελεστικός του άρθρου 16 του Συντάγματος-, ν.4009/11).


Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είναι ιδρύματα, τα οποία προσφέρουν τριτοβάθμια εκπαίδευση που προσδιορίζεται ως το ανώτατο στάδιο εκπαίδευσης, τουλάχιστον τεσσάρων ετών για τα ελληνικά δημόσια ιδρύματα, που μπορεί να παρακολουθήσει ένας πτυχιούχος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Στην Ελλάδα από το 2001, η ανώτατη εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο παράλληλους κλάδους-τομείς, τον πανεπιστημιακό (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία) και τον τεχνολογικό (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Στο παρελθόν ο όρος Α.Ε.Ι. αναφερόταν μόνο στην πρώτη ομάδα ιδρυμάτων (δηλαδή τα Πανεπιστήμια).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr