Με τα Συντονιστικά Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συναντήθηκε ο Υπουργός Παιδείας [ΦΩΤΟ]

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.Ανδρέας Λοβέρδος συναντήθηκε με τα Συντονιστικά των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Συγκεκριμένα συζήτησε την εφαρμογή των μετεγγραφών με ενίσχυση σε διδακτικό προσωπικό και κονδύλια των Ιδρυμάτων που βαρύνονται από τις μετεγγραφές καθώς και το θέμα των διαθεσίμων διοικητικών υπαλλήλων των ΑΕΙ.