Πρόσληψη (412) καθηγητών στα Πανεπιστήμια - Οι θέσεις ανά Πανεπιστημιακό Ίδρυμα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πρόσληψη (412) καθηγητών στα Πανεπιστήμια - Οι θέσεις ανά Πανεπιστημιακό Ίδρυμα

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, κατανέμονται στα κάτωθι Πανεπιστήμια και στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τις παρακάτω τετρακόσιες δώδεκα (412) θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των Ιδρυμάτων σε προσωπικό, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ως εξής (δείτε το σχετικό πίνακα παρακάτω).

Η επιμέρους κατανομή των θέσεων θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων κάθε Ιδρύματος.

Επιτρέπεται η καθ’ υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού πρόσληψη συμβασιούχων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Πανεπιστήμια και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με τον περιορισμό του χρόνου που αντιστοιχεί αθροιστικά σε τέσσερις χιλιάδες εκατόν είκοσι ανθρωπομήνες (412 Χ 10 μήνες), εφόσον αυτοί προσλαμβάνονται με μισθολογική αντιστοιχία χαμηλότερη από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή ή Επίκουρου Καθηγητή ή εφόσον προσλαμβάνονται με μερική απασχόληση, με την προϋπόθεση ότι η ετήσια δαπάνη δε θα υπερβαίνει τη δαπάνη που αντιστοιχεί σε τετρακόσιους δώδεκα (412) συμβασιούχους Αναπληρωτές ή Επίκουρους Καθηγητές.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.