Ανωτατοποιείται η Σχολή Πυροσβεστών και Ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων

Ανωτατοποιείται η Σχολή Πυροσβεστών και Ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων

Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων: Με το παρόν νομοσχέδιο η Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας που είναι είναι σήμερα ισότιμη με τις μεταδευτεροβάθμιες Σχολές, ανωτατοποιείται, ενώ επιμηκύνεται ο χρόνος φοίτησης της από 2,5 σε 4 έτη.

Ιδρύεται Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων & Αντιμετώπισης Κινδύνων, ως ΝΠΔΔ, που έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και η εποπτεία της ασκείται δια του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η Εθνική Σχολή Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων εδρεύει στην Αττική και αποτελείται από την Πυροσβεστική Ακαδημία, την Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας και το Κέντρο Ειδικών Εκπαιδεύσεων.


Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ενημερωτική σελίδα για τις Σχολές Πυροσβεστικής

Η αιτιολογική έκθεση αναφέρει συγκεκριμένα «η χώρα αποκτά έναν σύγχρονο, αναβαθμισμένο και αξιόπιστο φορέα εκπαίδευσης με αυξημένες αρμοδιότητες σε όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών θεμάτων που άπτονται της Πολιτικής Προστασίας, καθιστώντας την θεωρητική και πρακτική πιστοποιημένη εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και κατάρτιση στις νέες εξελίξεις στους τομείς της Πολιτικής Προστασίας και της διαχείρισης κρίσεων, ως προτεραιότητα, επιδίωξη και κουλτούρα κοινωνικής ευθύνης».

Η Πυροσβεστική Ακαδημία περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Αξιωματικών.

β. Σχολή Αρχιπυροσβεστών.

γ. Σχολή Πυροσβεστών.

δ. Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης.

ε. Σχολή Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών.

Η Ακαδημία Πολιτικής Προστασίας περιλαμβάνει τις ακόλουθες Σχολές:

α. Σχολή Εθελοντών και Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.

β. Σχολή Προσωπικού και Στελεχών ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.

γ. Σχολή Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

δ. Σχολή Πολιτών.

Το Νομοσχέδιο 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr