Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΕΠ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Υπεγράφη σήμερα η απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κας Νίκης Κεραμέως, για τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σε συνέχεια της από 12.11.2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία και διατύπωσε σύμφωνη γνώμη – με ευρεία πολυκομματική στήριξη – για την τοποθέτηση του κ. Ιωάννη Αντωνίου στη θέση του Προέδρου του ΙΕΠ.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΕΠ έχει ως ακολούθως:

  • Πρόεδρος: Ιωάννης Αντωνίου, Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ/ΕΚΠΑ
  • Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μπαραλής, Αν.Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
  • Τακτικά Μέλη: Ζωή Γείτονα, Εκπαιδευτικός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. σε ιδιωτικό σχολείο

Αναστάσιος Εμβαλωτής, Αν. Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Νικόλαος Μαρίνης, Εκπαιδευτικός, Διευθυντής σε δημόσιο σχολείο

Χρύσα Σοφιανοπούλου, Επ.Καθηγήτρια στο Τμήμα

Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος A’ στο ΙΕΠ

Με αφορμή τον ορισμό του νέου Δ.Σ. του ΙΕΠ, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα Μέλη του νέου Δ.Σ. του ΙΕΠ, καθένα με διαφορετική αφετηρία και πορεία στο χώρο της εκπαίδευσης, διαθέτουν συσσωρευμένη και βαθιά γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο, αλλά και τη βούληση και το δυναμισμό να συνδράμουν αποτελεσματικά το Υπουργείο Παιδείας στην υλοποίηση των αναγκαίων τομών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, για τις οποίες και έχουμε δεσμευτεί. Τομές που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία των σχολείων, αλλαγές στα προγράμματα σπουδών, ξεκινώντας από το νηπιαγωγείο, την καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών, την εισαγωγή νέων θεματικών για τη σφαιρικότερη εκπαίδευση των μαθητών, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, την επαναφορά και ενίσχυση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων. Είμαι πεπεισμένη ότι το ΙΕΠ θα σταθεί πολύτιμος αρωγός στο έργο μας».

Ακολουθούν σύντομα βιογραφικά σημειώματα των νέων μελών:

κ. Ιωάννης Αντωνίου, Εκπαιδευτικός, Διδάκτωρ ΕΜΠ/ΕΚΠΑ, Πρόεδρος

 Ο Δρ. Ιωάννης Αντωνίου έχει πάνω από 35 χρόνια θητεία στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση σε θέσεις ευθύνης. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Μέλος Διδακτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε στο Φιλοσοφικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας, Φιλοσοφίας των Επιστημών και της Τεχνολογίας από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το ΕΚΠΑ, όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα.

κ. Γεώργιος Μπαραλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ, Αντιπρόεδρος

Ο κ. Γεώργιος Η. Μπαραλής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ. Το επαγγελματικό, διδακτικό και ερευνητικό του έργο επικεντρώνεται στο ρόλο και στη διδασκαλία των μαθηματικών στην εκπαίδευση. Έχει εμπειρία διδασκαλίας πλέον των 25 ετών στη δημόσια Β/θμια εκπαίδευση (σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου και Πειραματικού Λυκείου) στο ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, στην Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναβάθμιση Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Εκπαίδευσης και στο ΠΕΚ Πειραιά, έχει διατελέσει Διευθυντής Γυμνασίου, Μέλος και Αν.Ταμίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, Πρόεδρος του μαθητικού διαγωνισμού «Παιχνίδι και Μαθηματικά» της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας και Μέλος της συγγραφικής ομάδας σχολικού βιβλίου «Μαθηματικά» Ε΄ Δημοτικού. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Πατρών και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ΕΚΠΑ.

κα. Ζωή Γείτονα, Εκπαιδευτικός, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο, Τακτικό Μέλος

Η κα. Ζωή Γείτονα είναι μαθηματικός και ηγετικό στέλεχος στην ιδιωτική εκπαίδευση. Πέραν της διδασκαλίας και των διοικητικών της καθηκόντων, η επαγγελματική της ενασχόληση επικεντρώνεται στο σχεδιασμό επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς και καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια και άλλους ακαδημαϊκούς φορείς. Σπούδασε Μαθηματικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων  (BSc) στο Imperial College του Λονδίνου και έκανε μεταπτυχιακά στη Διδακτική Μαθηματικών (MA) στο Πανεπιστήμιο του Cambridge και στη Μάθηση και Διδασκαλία (MEd) στο Πανεπιστήμιο του Harvard.

κ. Αναστάσιος Εμβαλωτής, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Τακτικό Μέλος

Ο κ. Αναστάσιος Εμβαλωτής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο «Μεθοδολογία της Έρευνας στις Επιστήμες της Αγωγής». Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών επιστημονικής έρευνας, αξιοποίησης τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική έρευνα και στη διερεύνηση της σχέσης επιστήμης–τεχνολογίας και Κοινωνίας.  Έχει ερευνητικό έργο και δημοσιεύσεις στο προαναφερόμενο γνωστικό αντικείμενο, ενώ έχει επίσης διατελέσει συντονιστής σε διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα, σε συνεργασία και με άλλα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα.

κ. Νικόλαος Μαρίνης, Εκπαιδευτικός, Διευθυντής σε δημόσιο σχολείο, Τακτικό Μέλος

Ο κ. Νικόλαος Μαρίνης έχει διατελέσει Διευθυντής σε δημόσια δημοτικά σχολεία (2010 έως σήμερα), μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών «Ο Περικλής», εκλεγμένος αναπληρωματικός αιρετός αντιπρόσωπος στο ΠΥΣΠΕ Β’ Αθήνας, εκλεγμένος αντιπρόσωπος στα συνέδρια της ΔΟΕ και ΑΔΕΔΥ και Μέλος της Δ.Ε.Π. των Δήμων Φιλοθέης-Ψυχικού και Χαλανδρίου. Σπούδασε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Τριπόλεως και κατόπιν συνέχισε τις σπουδές του στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Διδασκαλείο Δ.Ε. Έλαβε το μεταπτυχιακό του τίτλο από το ΕΚΠΑ με ειδίκευση στις «Σύγχρονες Τάσεις στη Διδακτική των Βιολογικών Μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες».

κα. Χρύσα Σοφιανοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Τακτικό Μέλος

Η κα. Χρύσα Σοφιανοπούλου είναι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση της εκπαιδευτικής επίδοσης και της πληροφορικής κατάρτισης». Είναι Εθνική Συντονίστρια του προγράμματος PISA του ΟΟΣΑ και επισκέπτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise στο Παρίσι και στο πανεπιστήμιο της Mons στο Βέλγιο. Έχει διατελέσει σύμβουλος του γάλλου υπουργού Παιδείας σε θέματα εκπαιδευτικής επίδοσης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική επίδοση και στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών για τη βελτίωση της ποιότητας της μάθησης.

κα. Ανδρονίκη Χαριτωνίδου, Εκπαιδευτικός, Σύμβουλος Α’ Γαλλικής Γλώσσας στο ΙΕΠ, Τακτικό Μέλος

Η κα. Ανδρονίκη Χαριτωνίδου είναι διδάκτωρ Επιστημών της Γλώσσας (UFR Le Mans, Γαλλία), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (UFR Le Mans, Γαλλία) με τίτλο «Διδακτικές της Πολυγλωσσίας, Γλωσσικές Πολιτικές και Νέες Τεχνολογίες» και πτυχιούχος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. Από το 2006 υπηρετεί ως καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση. Έχει διδάξει στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από το 2014 υπηρετεί με απόσπαση στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στη θέση Συμβούλου για τη Γαλλική Γλώσσα.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.