Παγκύπριες 2019: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για ΑΑΕΙ Κύπρου και στρατιωτικές σχολές

Παγκύπριες 2019: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για ΑΑΕΙ Κύπρου και στρατιωτικές σχολές

Παγκύπριες 2019Ανακοινώθηκαν σήμερα Τρίτη στις 9 το πρωί, σε δημοσιογραφική διάσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, τα αποτελέσματα των Παγκύπριων Εξετάσεων - Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ, ΑΞΙΚ, Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας

Πρόκειται για τους βαθμούς των πλαισίων που επέλεξαν οι υποψήφιοι και οι οποίοι οδηγούν στην εξασφάλιση θέσης στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και στις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας, θέτοντας τέλος στην αγωνία πέραν των 5.500 υποψηφίων.


ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Την ενημερωτική σελίδα που θα χρειαστείτε «Κύπριοι φοιτητές στην Ελλάδα» μπορείτε να την δείτε εδώ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ KΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΕ) 2019

H Θεματοθέτηση των Π.Ε. 2019 έγινε σύμφωνα με το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα, όπου οι διάφορες Επιτροπές Θεματοθέτησης συνέρχονται 24 ώρες πριν από κάθε εξέταση  στο  Κέντρο Θεματοθέτησης για τον καταρτισμό των εξεταστικών δοκιμίων. Στο Κέντρο Θεματοθέτησης γίνεται, επίσης, και ο πολλαπλασιασμός των εξεταστικών δοκιμίων, η τοποθέτησή τους σε Φακέλους Ασφαλείας ανά αίθουσα, Εξεταστικό Κέντρο και Επαρχία. Η  όλη εργασία γίνεται υπό την εποπτεία του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εξετάσεων και των Προέδρων των Ομάδων Θεματοθέτησης, κάτω από συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας, έτσι που να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας. Συνολικά εξετάστηκαν 52 μαθήματα πρόσβασης-απόλυσης, τα οποία επιλέχτηκαν για σκοπούς εξέτασης από τους υποψηφίους. Η βαθμολόγηση των τετραδίων απαντήσεων των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων. 

Συνολικά παραλήφθηκαν 35317 τετράδια απαντήσεων, τα οποία βαθμολογήθηκαν από 425 εκπαιδευτικούς. Η βαθμολόγηση έγινε ανεξάρτητα από δύο βαθμολογητές. Κάθε φορά που   η διαφορά των δύο βαθμολογητών ήταν μεγαλύτερη του 10% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος, ακολουθούσε αναβαθμολόγηση από τρίτο βαθμολογητή. Επομένως, βάσει του σχετικού Νόμου, επανεξέταση των γραπτών ή άλλη αναβαθμολόγηση δεν επιτρέπεται. Επισημαίνεται, ότι το λογισμικό που αναπτύχθηκε από την Υπηρεσία Εξετάσεων τα τελευταία χρόνια για τον ηλεκτρονικό έλεγχο των επί μέρους βαθμολογιών και των αθροισμάτων δεν επιτρέπει οποιοδήποτε σφάλμα.

Σύμφωνα με τον περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Νόμο, έχουν προσφερθεί και φέτος στα πλαίσια των Παγκύπριων Εξετάσεων, σε ποσοστό 10%, υπεράριθμες θέσεις σε συγκεκριμένες Σχολές και Τμήματα των ΑΑΕΙ της Κύπρου, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Τεχνικών Σχολών και υπεράριθμες θέσεις, σε ποσοστό 3%, με δικαιούχους τους τελειοφοίτους και τους αποφοίτους των Δημόσιων Εσπερινών Γυμνασίων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις προϋπόθεση  για παραχώρηση θέσεων στους υποψηφίους των συγκεκριμένων κατηγοριών είναι η εξασφάλιση τουλάχιστον του 70% του Βαθμού Πρόσβασης του τελευταίου υποψηφίου που εισήχθηκε στο Τμήμα προτίμησής τους.

Η ενημέρωση των υποψηφίων/ενδιαφερομένων για τα αποτελέσματα θα γίνει και ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στη διεύθυνση: www.moec.gov.cy

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διευκρινίζεται ότι με βάση το Σύστημα Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, η Υπηρεσία Εξετάσεων, όσον αφορά την Α΄ Κατανομή θέσεων, ανακοινώνει τη θέση που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος βάσει των επιλογών και των βαθμολογιών του ανά Πλαίσιο Πρόσβασης. Επιπρόσθετα, ανακοινώνει τον  Βαθμό  Πρόσβασης που έχει εξασφαλίσει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε Πλαίσιο Πρόσβασης που έχει επιλέξει και αφορά αποκλειστικά τα ΑΑΕΙ της Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές της  Ελλάδας.

Διασαφηνίζεται ότι σήμερα δεν ανακοινώνονται οι Βαθμοί των Πλαισίων Πρόσβασης που αφορούν αποκλειστικά τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας που είναι τα ακόλουθα: 

3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 30, 31, 32, 33, 34 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας η Υπηρεσία Εξετάσεων θα εκδώσει εντός των ημερών ανακοίνωση για τις λεπτομέρειες της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Η ανακοίνωση θα δημοσιευθεί τόσο στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων, όσο και στον ημερήσιο τύπο. Η κατανομή των θέσεων για τα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας, θα γίνει από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας περί τα τέλη Αυγούστου.

Διευκρινίζεται ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων θα ανακοινώσει τον γενικό βαθμό κατάταξης κάθε υποψηφίου για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ εντός των επόμενων ημερών.

Επισημαίνεται ότι, κατά την υποβολή της αίτησής του για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να επιλέξει μέχρι δύο Επιστημονικά Πεδία.

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΑΕΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κενές θέσεις στα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, οι οποίες δημιουργούνται μετά την κατανομή των θέσεων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, συμπληρώνονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής σε συνεννόηση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου, τα οποία ανακοινώνουν και αναλαμβάνουν τις σχετικές διαδικασίες. 

ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΡΡΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ

Οι άρρενες που εξασφάλισαν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 λόγω στρατιωτικών υποχρεώσεων, θα πρέπει να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζουν τα ίδια τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Περαιτέρω οδηγίες για τους εισαγόμενους στα ΑΑΕΙ της Κύπρου παρατίθενται πιο κάτω. 

Οι θέσεις των αρρένων στρατευσίμων οι οποίοι θα εξασφαλίσουν θέση στα Δημόσια ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019 θα κρατηθούν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας μέχρι την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΑΕΙ ΚΥΠΡΟΥ

Στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2019 υπέβαλαν αρχικά αίτηση συμμετοχής 7549 υποψήφιοι. Από αυτούς 5612 διεκδικούν πρόσβαση στη Δημόσια Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση της

Κύπρου και Ελλάδας. Με τη σημερινή Κατανομή έχουν διατεθεί 2802 θέσεις, από τις οποίες 1753 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 869 στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 94 στο Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο και 86 στις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι στους πιο πάνω αριθμούς θέσεων συμπεριλαμβάνονται και οι υπεράριθμες θέσεις που έχουν προσφερθεί στους τελειοφοίτους και αποφοίτους Τεχνικών Σχολών και Εσπερινών Σχολείων. Συγκεκριμένα, για το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρθηκαν 28 υπεράριθμες θέσεις, για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 39 και για το ΑΞΙΚ 9. Έχουν, επίσης, παραχωρηθεί σε αποφοίτους Τεχνικών Σχολών 2 θέσεις για τις Στρατιωτικές Σχολές της Ελλάδας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνω σε όλους τους εμπλεκομένους – δρα Κυπριανό Λούη Διευθυντή Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ΥΠΠ, δρα Ηλία Μαρκάτζιη Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, δρα Τέρψα Κωνσταντινίδου Διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, θεματοθέτες, επιθεωρητές, βαθμολογητές, προσωπικό των σχολικών μονάδων και μαθητές/μαθήτριες.

Συγχαίρω θερμά τους συνεργάτες μου στην Υπηρεσία Εξετάσεων για την εντατική και υψηλής ποιότητας εργασία που επιτελούν. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξετάσεων, κ. Δημήτρη Χανδριώτη και στους λειτουργούς της Υπηρεσίας Εξετάσεων, Γιώργο Σιαμμά, Ευάγγελο Γραμμενίδη, Χαράλαμπο Σπύρου, Σταύρο Αροδίτη, Χριστόφορο Χατζηχριστοφόρου, Σάββα Μακρυνικόλα, Χρίστο Ελευθερίου, Σοράγια Ιωάννου Ελένη Κρυσταλλίδου, Αλεξία Τζιαπούρα, Χαράλαμπο Κουτσίδη, Ελένη Παπαμιχαήλ,  Ελευθερία Σιακαλλή, Έλενα Γιάκουμου, Γκλόρια Τζεραρντίνι, Χαρά Χατζηκώστα, Γαβριέλα Φλουρή και Θεοδώρα Κκουτή, που εργάστηκαν σκληρά και με ιδιαίτερο ζήλο για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Εξετάσεων. 

Ευχαριστώ, επιπρόσθετα, τους Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, Ιούλιο Ζούμο, Ελισάβετ Χατζηπαυλή, Ιφιγένεια Παναγίδου, Στέλλα Αριστείδου, Σόλωνα Πολυκάρπου, Παναγιώτη Ηρακλέους, Λυδία Λειβαδιώτη, Άθω Κυριάκου, Σωκράτη Καρεκλά, Μάρκο Χατζημιχαήλ, Ανδρέα Γιαγκουλή, Γεωργία Ρούσου Καραϊσκάκη, Μέλπω Γεωργιάδου και Νατάσα Καζακαίου που, επίσης, εργάστηκαν για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών των Παγκύπριων Εξετάσεων 2019.

Τέλος, ευχαριστώ θερμά την Αστυνομική Δύναμη Κύπρου που παρείχε διακριτικά τις υπηρεσίες της για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία των Εξεταστικών και Βαθμολογικών Κέντρων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr