Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας - ΠΕΔΙΑ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής και μεταδιδακτορικής έρευνας - ΠΕΔΙΑ

Ο καθηγητής Κ. Μπίθας προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας στo πεδίo Οικονομικής του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης και μεταδιδακτορικής έρευνας στα πεδία Οικονομικά του Περιβάλλοντος, Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να ενημερωθούν μέσα από το παρόν άρθρο του «Φοιτητικά Νέα» και να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και κατάλογο επιστημονικών δημοσιεύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού, και η ερευνητική ομάδα Οικονομικών του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πάντειο Πανεπιστημίου, προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών στην ερευνητική περιοχή:

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

Στην παρούσα πρόσκληση περιλαμβάνονται δυο θέματα:

Α. Βιώσιμη Ανάπτυξη στα αγροτικά οικοσυστήματα.
Αξιολόγηση οικοσυστημάτων υπηρεσιών και διαγενειακή ευημερία.
 

 1. Επιθυμητά πεδία προέλευσης των υποψήφιων: οικονομικές επιστήμες, γεωπονικές επιστήμες, περιβαλλοντικές επιστήμες.
 2. Επιθυμητή γνώση μεθοδολογιών: στατιστική, μοντέλα προσομοίωσης
 3. Άριστη γνώση αγγλικής 
 4. Απαραίτητη η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Β. Οικονομικά της κλιματικής αλλαγής. Μετρά πρόληψης και προσαρμογής.
Εφαρμογή στα μεσογειακά υπαίθρια οικοσυστήματα.

 1. Επιθυμητά πεδία προέλευσης των υποψήφιων: οικονομικές επιστήμες, γεωπονικές επιστήμες, περιβαλλοντικές επιστήμες.
 2. Επιθυμητή γνώση μεθοδολογιών: στατιστική, οικονομετρία, μοντέλα προσομοίωσης
 3. Άριστη γνώση αγγλικής 
 4. Απαραίτητη η ύπαρξη μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

Για τις ανωτέρω θέσης υποψηφίων διδακτόρων υφίσταται ενδεχόμενο
χρηματοδότησής τους από ερευνητικά προγράμματα.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τις προτάσεις τους με τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση που να περιλαμβάνει παράλληλα και εμπεριστατωμένη αναφορά για τους λόγους επιθυμίας εκπόνησης διδακτορικής έρευνας και δη στα παραπάνω αντικείμενα  

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  

3. Αντίγραφα τίτλων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών (σε περίπτωση απονομής από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ) 

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας τόσο για τις προπτυχιακές όσο και για τις μεταπτυχιακές σπουδές 

5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας  

6. Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια (επιθυμητό) 

7. Δύο (2) συστατικές επιστολές

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (κ. Κωνσταντίνο Μπίθα, τηλ. 210 9247450, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. η Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

Κωνσταντίνος Μπίθας, Καθηγητής, Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΠΙΑΠΑΔ

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μπίθας προσκαλεί ενδιαφερόμενους για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στα πεδία:  

 • Οικονομικά του Περιβάλλοντος 
 • Οικονομικά των Φυσικών Πόρων
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδικά απαιτούμενα προσόντα 

 • Γνώση οικονομικής επιστήμης και ποσοτικών μεθόδων 

Οι υποψήφιοι εκτός των ανωτέρω ειδικά απαιτούμενων προσόντων πρέπει:

 • να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να εκπονήσουν αυτόνομη έρευνα ή τμήματα έργων έρευνας
 • να έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • να έχουν στο ενεργητικό τους πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους και ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια
 • να είναι άτομα δραστήρια, με γνήσιο επιστημονικό ενδιαφέρον, να διαθέτουν πνεύμα συνεργασίας αλλά και ικανότητα να εργάζονται αυτόνομα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας έχουν μόνο οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ ισότιμου τίτλου σπουδών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με τις ερευνητικές κατευθύνσεις του Τμήματος ή σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. τα κάτωθι απαραίτητα δικαιολογητικά: 

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

2. Κατάλογος τίτλων επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί  

Η επιλογή της πρότασης θα γίνει ύστερα από εκτίμηση των απαραίτητων, επιθυμητών και πρόσθετων προσόντων. Ο δικαιούχος φορέας  διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει τους υποψηφίους ή όσους έκρινε κατάλληλους σε συνέντευξη.

Κων/νος Μπίθας, Καθηγητής  

Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΠΙΑΠΑΔ

Τμήμα Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Υποτροφίες σε χημικούς και χημικούς μηχανικούς από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών