ΑΠΚΥ: Προπτυχιακό Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Προπτυχιακό Πρόγραμμα "Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό: Ποτέ δεν θα νιώσεις τόσο κοντά σπουδάζοντας εξ αποστάσεως!

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (www.ouc.ac.cy), δημόσιο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, ιδρύθηκε με νόμο της κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων το 2002 και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του το 2006. Οι πρώτοι απόφοιτοι έλαβαν τίτλους σπουδών το 2008.

Σήμερα στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν τρεις Σχολές (Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης), οι οποίες προσφέρουν συνολικά είκοσι τέσσερα (24) προγράμματα σπουδών σε πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και αριθμό προγραμμάτων διδακτορικού επιπέδου. Τα προγράμματα σπουδών αναμένεται να αυξηθούν στα τριάντα πέντε περίπου εντός της επόμενης πενταετίας.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Το Πανεπιστήμιο εργοδοτεί είκοσι πέντε (25) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ), εκλελεγμένα από διεθνείς εισηγητικές επιτροπές σύμφωνα με τον νόμο που διέπει τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου. Εργοδοτεί επίσης με συμβάσεις έργου μεγάλο αριθμό μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ).  

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο και ομοταγές με τα ελληνικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Εκατοντάδες απόφοιτοι του ΑΠΚΥ φοιτούν σήμερα σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο σε πανεπιστήμια της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού.  

Το Πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό», που ανήκει στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, ξεκίνησε να λειτουργεί το 2007 και είναι από τα αρχαιότερα στο Πανεπιστήμιο. Αποτελεί πτυχιακό πρόγραμμα τετραετούς φοίτησης. Για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται επιτυχής φοίτηση σε είκοσι (20) εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες, δώδεκα (12) κορμού (120 ECTS) και 8 κατεύθυνσης (120 ECTS). Το περιεχόμενο του προγράμματος προσομοιάζει με το ομώνυμο πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)· διαφοροποιείται όμως από το τελευταίο ως προς τα ακόλουθα βασικά σημεία: 

(α) Το Πρόγραμμα προσφέρει τρεις κατευθύνσεις ειδίκευσης: Φιλολογία, Ιστορία-Αρχαιολογία-Τέχνη και Γενική

(β) Οι Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος προσφέρονται και με τη μορφή των ανεξάρτητων και αυτοτελών μαθημάτων (μπορεί κανείς, δηλαδή, να εγγραφεί σε μεμονωμένα μαθήματα του ενδιαφέροντός του και όχι σε ολόκληρο το Πρόγραμμα) 

(γ) Στο Πρόγραμμα περιλαμβάνεται αριθμός θεματικών ενοτήτων που δεν υφίστανται στο αντίστοιχο πρόγραμμα του ΕΑΠ, όπως Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Επιγραφική και Νομισματική, κ.ά.,  

(δ) Οι απόφοιτοι της κατεύθυνσης Φιλολογία που ολοκληρώνουν δύο εξαμηνιαίες θεματικές ενότητες αρχαίων ελληνικών και δύο λατινικών αποκτούν δικαίωμα εγγραφής στους καταλόγους διορισίμων της κυπριακής Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (είναι δηλαδή επιλέξιμοι για συμμετοχή στον γραπτό διαγωνισμό προς διορισμό στην κυπριακή Μέση Εκπαίδευση). 

(ε) Το Πρόγραμμα διαθέτει ενεργή κοινότητα φοιτητών και αποφοίτων, οι οποίοι δημιουργούν δίκτυα αλληλοϋποστήριξης και διοργανώνουν αυτόνομα ή σε συνεργασία με το Πανεπιστήμια σειρά επιστημονικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν: διεθνή συνέδρια, σειρές διαλέξεων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και ξεναγήσεις, εκδρομές και κοινωνικές συνάξεις.  

(στ) Το Πρόγραμμα δραστηριοποιείται έντονα και στα κοινωνικά δίκτυα (Facebook, Twitter, YouTube, Viber, Messenger κ.ά.) παρέχοντας επιπλέον ευκαιρίες επικοινωνίας μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων. 

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» εργοδοτούνται, κατά περίπτωση, στη δημόσια υπηρεσία, πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς και άλλους συναφείς κλάδους. Στην Ελλάδα το πτυχίο του Προγράμματος θεωρείται ισότιμο με τον αντίστοιχο τίτλο του ΕΑΠ, συνεπώς συνοδεύεται από όμοια επαγγελματικά δικαιώματα. Στα αυξημένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων στην Κύπρο (συμπεριλαμβανομένων, φυσικά, και των Ελλαδιτών αποφοίτων) αναφερθήκαμε πιο πάνω. 

Η φοίτηση στο πρόγραμμα «Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό» ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου δεν απαιτεί μετάβαση στην Κύπρο. Ακόμη και στην περίπτωση που η έδρα του τμήματος είναι στη Λευκωσία, όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες μεταδίδονται ταυτόχρονα και διαδικτυακά, μέσω της σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Blackboard Collaborate. Φυσική παρουσία απαιτείται μόνο στις τελικές εξετάσεις του εξαμήνου· το Πανεπιστήμιο όμως σχηματίζει πάντοτε εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ενίοτε και σε άλλες πόλεις).

Τα δίδακτρα ανέρχονται στα €350 ανά Θεματική Ενότητα. Το ποσό μπορεί να καταβληθεί σε δόσεις, ενώ το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική υποτροφιών και οικονομικών ελαφρύνσεων με ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια.

Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα Προγράμματα Σπουδών μπορείτε να βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους: 

  • Ενημερωτική έκδοση/οδηγός σπουδών με τις περιγραφές των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει το ΑΠΚΥ το α/έτος 2019-2020: ΕΔΩ
  • Προγράμματα σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών: ΕΔΩ
  • Προγράμματα σπουδών της Σχολής Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών: ΕΔΩ
  • Προγράμματα σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης: ΕΔΩ
  • Ενημερωτική έκδοση «About Open University of Cyprus», 2019 edition: ΕΔΩ 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr