ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ τα τρία πρώτα μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics (2019)

ΕΚΠΑ, ΑΠΘ και ΕΜΠ τα τρία πρώτα μεταξύ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην παγκόσμια κατάταξη Webometrics (2019)

Κατατάξεις Πανεπιστημίων: Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) καταλαμβάνει την καλύτερη θέση (217) ανάμεσα στα ελληνικά πανεπιστήμια στη νέα παγκόσμια κατάταξη Webometrics για το πρώτο εξάμηνο του 2019, η οποία περιλαμβάνει περίπου 12.000 πανεπιστήμια.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και βρίσκεται πλέον στη θέση 217 παγκοσμίως, ενώ καταλαμβάνει και την 71η θέση μεταξύ των 5.896 ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη.


Κατά την τετραετία 2015-2019 το ΕΚΠΑ έχει ανέβει 84 θέσεις στην εν λόγω παγκόσμια κατάταξη. 

Ακολουθεί στη φετινή κατάταξη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) στη θέση 256, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 354, το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 530, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 555, το Πανεπιστήμιο της Κρήτης (636), το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (1.007), το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου (1.103), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (1.103) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1.238).

Η κατάταξη Webometrics καταρτίζεται από τη Cybermetrics, μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών, που αποτελεί το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως, διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται σε τέσσερις επιμέρους δείκτες: 

1. Παρουσία (Presence Rank) 5%: Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google. Στο δείκτη αυτό ξεχωρίζει το ΑΠΘ που είναι 21ο στον κόσμο.

2. Απήχηση - Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται.

3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Στο δείκτη αυτό ξεχωρίζει το ΕΚΠΑ που είναι 26ο στον κόσμο.

4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Το ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Η κατάταξη των Ελληνικών πανεπιστημίων 

rankingWorld Ranksort descendingUniversityDet.Presence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1
217
National and Kapodistrian University of Athens
585
362
26
217
2
256
Aristotle University of Thessaloniki
21
314
518
305
3
354
National Technical University of Athens
513
389
82
463
4
530
University of Patras (incl University of Western Greece)
420
619
617
629
5
555
University of Ioannina
1608
622
677
624
6
636
University of Crete
950
972
579
648
7
1007
University of Thessaly
1171
1888
944
938
8
1103
University of the Aegean
1302
1523
1293
1198
9
1103
Democritus University of Thrace
983
1982
1321
1012
10
1238
Athens University of Economics and Business
1997
1440
1110
1511
11
1319
Technical University of Crete
1933
2343
938
1327
12
1405
University of Piraeus
1907
1913
1218
1616
13
1429
University of Macedonia
1778
1138
1771
2038
14
1665
Agricultural University of Athens
3676
3691
1243
1423
15
1695
Ionian University
3090
625
2586
3089
16
1726
Hellenic Open University
2585
2584
2091
1799
17
1803
Harokopio University of Athens
5631
4181
829
1576
18
1927
Technological Education Institute of Crete
1802
4023
1422
1847
19
2082
University of Peloponnese
3024
3343
2038
2197
20
2108
Technological Education Institute of Athens
2130
3063
2226
2362
21
2169
University of Western Macedonia
3077
4397
2470
1951
22
2293
Technological Education Institute of Thessaloniki
3551
3469
2413
2431
23
2577
Panteion University of Political and Social Sciences
2604
3253
2536
3089
24
2964
Technological Education Institute of Larissa
3431
3732
2502
3641
25
3137
Technological Education Institute of Piraeus
3187
4339
3495
3641
26
3370
Athens Information Technology
20123
9833
2363
2511
27
3759
Technological Education Institute of Lamia
8798
9047
4054
3264
28
3983
Technological Education Institute of Western Macedonia (TEI Kozani)
3344
10750
4269
3321
29
4267
Technological Education Institute of Western Greece
1734
11156
3712
3846
30
4502
American School of Classical Studies at Athens
1548
2012
4611
6017
31
4650
School of Pedagogical and Technological Education
6882
2514
2986
6017
32
5035
American College of Greece
6989
3673
3043
6017
33
5457
Technological Education Institute of Epirus
3232
5540
2794
6017
34
5774
Hellenic Naval Academy
17919
13919
5270
4315
35
5842
International Hellenic University
3841
6177
3753
6017
36
6124
Technological Education Institute of Kavala
5957
7096
3444
6017
37
6639
Technological Educational Institute of Central Macedonia (TEI Serres)
3785
8650
4141
6017
38
6708
Technological Education Institute of Patras
6753
8809
3588
6017
39
6767
Technological Educational Institution of the Ionian Islands
5717
8607
4327
6017
40
7161
American College of Thessaloniki
7440
8643
5716
6017
41
7759
(3) CITY College International Faculty University of Sheffield
7069
9584
6163
6017
42
8152
American Farm School Thessaloniki
9937
9480
7155
6017
43
8453
Technological Education Institute of Chalkida
11445
9681
7524
6017
44
8769
Athens School of Fine Arts
5135
6355
11300
6017
45
9273
Technological Educational Institute of Sterea Ellada
6702
14016
3253
6017
46
10215
New York College
9403
10157
10035
6017
47
10965
Metropolitan College
10594
12217
8750
6017
48
11611
Hellenic Army Academy
15447
14594
11470
5048
49
12022
Mediterranean College
13223
9413
11470
6017
50
13323
Technological Educational Institute of Peloponnese
6212
17895
6221
6017
51
13469
Independent Science & Technology Studies
20522
13607
9998
6017
52
13506
Bca Business Studies
15654
12727
10852
6017
53
13638
Akto Art & Design
10300
11671
11470
6017
54
14120
College Year in Athens
18947
11691
11470
6017
55
14933
Swiss Business School for International Hotel & Tourism Management Education (Alpine Center)
20718
12635
11470
6017
56
14995
Hellenic American Education Center
17511
13009
11470
6017
57
16152
City Unity College
17919
14470
11470
6017
58
16884
Hellenic American University
21229
15095
11470
6017
59
17101
Vakalo Art & Design College
14360
16008
11470
6017
60
17579
Aegean Omiros College
21620
15930
11470
6017
61
17775
(3) National and Kapodistrian University of Athens Medical School
16523
18790
10607
6017
62
18022
ICBS Business School
17311
16887
11470
6017
63
18700
State Conservatory of Thessaloniki
16429
17786
11470
6017
64
19393
DEI College
20840
18266
11470
6017
65
19901
British Hellenic College
16326
19283
11470
6017
66
20153
AAS College Applied Arts Studies
23388
18912
11470
6017
67
20622
Institution d΄Etudes Francophones
20060
19889
11470
6017
68
21827
Conservatoire of Northern Greece
23684
20933
11470
6017
69
22214
American University of Athens
27129
20648
11470
6017
70
22592
Athinaiki Ekpaideftiki Etairia Rene Descartes College CNAM
19072
22335
11470
6017
71
22870
Greek Bible College
21335
22444
11470
6017
72
24197
Attico College
27291
23051
11470
6017
73
24636
MBS College College of Crete Heraklion
23845
24290
11470
6017
74
24952
College of Professional Journalism
27606
23533
11470
6017
75
25382
European College for Tourism Studies Corfu
17466
25627
11470
6017
76
25932
Athenian College
28055
24383
11470
6017

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr