Αλλαγές στην μοριοδότηση και στο ποσοστό εισακτέων αθλητών με διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Αλλαγές στην μοριοδότηση και στο ποσοστό εισακτέων αθλητών με διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Νομοσχέδιο (ΑΕΙ): Με τροπολογία που εντάσσεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» τροποποιούνται οι διατάξεις του νόμου 2725/1999 σχετικά με την μοριοδότηση και το ποσοστό εισακτέων των αθλητών με διακρίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η συζήτηση του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της Βουλής ενώ αργότερα θα γίνει και η ψήφισή του.


Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

6. α) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α" 121) οι λέξεις «90% τον αριθμού των μορίων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «100% του αριθμού των μορίων». β) Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες παρέχεται 20% προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι., παρέχεται προσαύξηση 8% για την 1η νίκη, 6% για τη 2η νίκη και 4% για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις πού ισχύουν για τούς Πανελλήνιούς Αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή τον παρόντος εδαφίου, των σχολείων ως σωματείων.» γ) Στο πέμπτο εδάφιο της περίπτ. 7 της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 οι λέξεις «σε ποσοστό 4,5%» αντικαθίστανται από τις λέξεις «σε ποσοστό 3%». δ) Η ισχύς τον παρόντος ξεκινά από τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διεξαχθούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019.  

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr