Μίνι ακαδημαϊκό forum έξι Ελληνικών Πανεπιστημίων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Μίνι ακαδημαϊκό forum έξι Ελληνικών Πανεπιστημίων

Την Τετάρτη 17/10/2018 φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ένα μίνι ακαδημαϊκό forum στο οποίο συμμετείχαν έξι ελληνικά Πανεπιστήμια, το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (IIA Greece) και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών Τουρκίας (ΙΙΑ Turkiye).

Ο σκοπός της συνάντησης είχε να κάνει με το αυξανόμενο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων για τη συνεργασία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου και τη διοργάνωση από κοινού Ακαδημαϊκού forum το 2020 στη Θεσσαλονίκη.

Από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετείχαν ο διευθυντής του ΜΒΑ κ. Μ.Μπεκιάρης και ο διευθυντής του executive MBA κ. Α. Ανδρικόπουλος.

Επίσης, συμμετείχαν το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιιο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πειραιά που φιλοξένησε το forum.