Συνεχίζονται οι εγγραφές για σπουδές στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συνεχίζονται οι εγγραφές για σπουδές στο Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο

Οι Κύκλοι Μαθημάτων, που το Ανοιχτό Λαϊκό Πανεπιστήμιο για άλλη μια ακαδημαϊκή χρονιά σχεδίασε, συγκέντρωσαν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό σπουδαστών σε όλες τις πόλεις.

Επιπλέον συνεχίζονται  μέχρι την εξάντληση των θέσεων οι εγγραφές:

“Υγεία και προληπτική Ιατρική” στο Τμήμα Ηρακλείου Κρήτης.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι χωρίς κανένα μορφωτικό ή ηλικιακό περιορισμό.

Οι εγγραφές γίνονται αυστηρά με σειρά προτεραιότητας και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.alp.gr

Μειωμένο κόστους συνδρομής εγγραφής για ανέργους, πολύτεκνους, Α.ΜΕ.Α. και ομάδες 5 ατόμων.

Οι ομαδικές εγγραφές πραγματοποιούνται μόνο τηλεφωνικά.

Θέσεις περιορισμένες.

Πληροφορίες/εγγραφές: www.alp.gr και στα τηλέφωνα: 2821501060-6936004242-6932447016