''Δεν θα κλείσει Τμήμα χωρίς εισήγηση πρύτανη Πανεπιστημίου ή προέδρου ΤΕΙ''

Ο υπουργός Παιδείας ενημέρωσε την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι δεν θα κλείσει κανένα Τμήμα χωρίς εισήγηση πρύτανη ή προέδρου ΤΕΙ.

Όπως εξήγησε, πρυτάνεις και πρόεδροι ΤΕΙ πηγαίνουν στο υπουργείο και δηλώνουν αδυναμία λειτουργίας των τμημάτων τους, όμως τους ζητούμε να μας φέρουν γραπτές αποφάσεις των οργάνων για να αξιολογηθούν κατόπιν από το υπουργείο. 

«Τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ δεν λειτουργούν με δημόσιες σχέσεις. Λειτουργούν δημόσια και πρέπει αυτό να τεκμηριώνεται με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λοβέρδος.


«Βρισκόμαστε σε διάλογο. Απευθυνθήκαμε στα 36 ιδρύματα και περιμένουμε τις απαντήσεις τους. Όταν τις συλλέξουμε, σε σύντομο ελπίζω χρόνο, θα παρακολουθήσουμε τις εισηγήσεις των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ όπου κρίνουμε ότι αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για να τεκμηριώσουν τις δικές μας πολιτικές επιλογές. Χωρίς τέτοια εισήγηση κανένα τμήμα δεν θα κλείσει, διότι ο σχετικός φάκελος που θα συνοδεύει την απόφαση θα είναι ελλιπής από πλευράς αιτιολογίας», ενημέρωσε ο κ. Λοβέρδος.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr