Το ΑΠΚΥ ιδρυτικό μέλος του Ακαδημαϊκού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιας Ζώνης

Το ΑΠΚΥ ιδρυτικό μέλος του Ακαδημαϊκού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιας Ζώνης

Μεταξύ των 50 διεθνούς κύρους πανεπιστημίων, ιδρυτικών μελών του Ακαδημαϊκού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου και Παρευξείνιας Ζώνης (Black Sea & Eastern Mediterranean Academic Network – BSEMAN), βρίσκεται το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, πιστό στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητα προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών.

Το ιδρυτικό συνέδριο του BSEMAN πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαΐου 2018 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με την πρωτοβουλία του οποίου συγκροτήθηκε. Ως βασικός στόχος του BSEMAN τέθηκε η συνεργασία των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικοοικονομικό επίπεδο. Ειδικότερα, στις πρόνοιες του Μνημονίου Συγκρότησης και Λειτουργίας του Δικτύου περιλαμβάνονται ανταλλαγές ακαδημαϊκού & ερευνητικού προσωπικού και φοιτητών, ερευνητικές συνεργασίες στο σύνολο σχεδόν των θεματικών πεδίων έρευνας και η ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα με σημαντικό αντίκτυπο στις κοινωνίες των συμμετεχόντων χωρών.


Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εκπροσωπήθηκε στο ιδρυτικό συνέδριο του δικτύου από το μέλος του Συμβουλίου του Ιδρύματος, Καθηγητή Άγι Παπαδόπουλο, ο οποίος επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην ανάδειξη των πολλών κοινών σημείων των διαφορετικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, στην καλή επικοινωνία, στη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος και στην άμβλυνση των αντιθέσεων σε μια εποχή γενικευμένης έντασης και ‘συγκρούσεων’.

Μέλος στην European University Association έγινε το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr