Τμήμα Πανεπιστημίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του!

Τμήμα Πανεπιστημίου αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας του!

Με ομόφωνη απόφαση της υπ’ αριθμ. 408/9-5-2018 Συνέλευσης του τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, οι εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος αναστέλλονται για την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το προωθούμενο Σχέδιο Νόμου που αφορά την ενσωμάτωση του ΤΕΙ Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το Ψήφισμα της υπ’ αριθμ. 408/9-5-2018 Συνέλευσης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας όπως έχει σταλεί στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr έχει ως εξής:


Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφάσισε ομόφωνα να αναστείλει συμβολικά τις εκπαιδευτικές και διοικητικές λειτουργίες του Τμήματος για την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018, διακηρύσσοντας την αντίθεσή της στο Σχέδιο Νόμου που κατατέθηκε για σύντομη διαβούλευση και αφορά στην ενσωμάτωση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Το Τμήμα συμφωνεί κατ’ αρχήν με την ιδέα της ενοποίησης του χώρου της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, διαφωνεί με το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, όπως και με τις συνοπτικές διαδικασίες που ακολουθούνται για την εφαρμογή του.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι το Σχέδιο Νόμου παρουσιάζει ουσιαστικές αδυναμίες ως προς την επιστημολογική του θεμελίωση και χαρακτηρίζεται σε επιμέρους σημεία του από διατυπώσεις ξένες προς τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα και ζητούμενα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες.

Επίσης διατηρούμε σοβαρότατες επιφυλάξεις για τον Κέντρο Ερευνών Ηπείρου (Κ.Ε.ΗΠ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ιδιαίτερα σε σχέση με την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του και τον χαρακτήρα του σχεδιαζόμενου ινστιτούτου ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, ο οποίος δεν συνάδει με τους σύγχρονους διεθνείς προσανατολισμούς των σχετικών επιστημονικών κλάδων.

Επιπλέον, δηλώνουμε τον έντονο προβληματισμό μας για την προτεινόμενη διάσπαση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr