Ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής στην Κύπρο

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η πρώτη Κτηνιατρική Σχολή στην Κύπρο - Αναμένεται να λειτουργήσει τον Σεπτέμβριο του 2019

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει συστήσει πρόσφατα Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή Κτηνιατρικής με στόχο την εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία της πρώτης Κτηνιατρικής Σχολής στην Κύπρο. Την προεδρία της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής έχει αναλάβει ο Δρ. Σταύρος Μαλάς.

Στόχος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας είναι η Κτηνιατρική Σχολή να ξεκινήσει τη λειτουργία της τον Σεπτέμβριο του 2019, προσφέροντας πενταετές πρόγραμμα σπουδών που θα οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου κτηνιατρικής.

Tο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έχει ήδη υπογράψει μνημόνιο ακαδημαϊκής συνεργασίας με την Κτηνιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Nottingham, και μνημόνια συνεργασίας με τον Παγκύπριο Κτηνιατρικό Σύλλογο, το Γεωργικό Επιμελητήριο Κύπρου, τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων, την Παγκύπρια Οργάνωση Ποιμνιοτρόφων και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Χοιροτρόφων.

Η ίδρυση της Κτηνιατρικής Σχολής στην Κύπρο αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη σε επιστημονικό, ερευνητικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Η Κτηνιατρική Σχολή θα ακολουθήσει τα πρότυπα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ώστε να καταστεί περιφερειακό και διεθνές κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας με διεθνείς πιστοποιήσεις ποιότητας. Θα διεξαγάγει έρευνα σε θεμελιώδη θέματα όπως την υγεία των ζώων, τη γενετική βελτίωση των παραγωγικών ζώων, τη διασύνδεση της υγείας των ζώων με τη δημόσια υγεία, τη βελτίωση της ασφάλειας τροφίμων και την ευημερία των ζώων. Θα προσφέρει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση σε κτηνιάτρους για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της κτηνιατρικής, θα εκπαιδεύει κτηνοτρόφους παρέχοντας τους εργαλεία για να διατηρούν τα ζώα τους υγιή, εξασφαλίζοντας έτσι υψηλότερη παραγωγικότητα. Θα εργαστεί επίσης με όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την ευημερία των ζώων για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε σχέση με τα δικαιώματα των ζώων και την προφύλαξη και διατήρηση υγειών οικοσυστημάτων για τη διαφύλαξη της υγείας των ζώων και του ανθρώπου.