Ένσταση Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών κατά εγκυκλίου

Ένσταση Πανεπιστημιακών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών κατά εγκυκλίου

Ένσταση  για την εγκύκλιο των αναπληρωτών (ΠΕ 79- Μουσικοί) κατατέθηκε στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων από τους Προέδρους των Τμημάτων και των συλλόγων αποφοίτων των τμημάτων:

1. Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου


2. Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του ΠΑΜΑΚ

2. Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ

4. Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ

α) Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ79.01, ΠΕ79.02 και ΤΕ16, για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2018-2019,

β) Πρόσκληση εμπειροτεχνών ιδιωτών ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα μουσικών ειδικεύσεων ωρομισθίων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.

Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

Mε αφορμή την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας [αρ. πρωτ. 56265/Ε1, ΦΕΚ αρ. 1281/11/4/2018,] που δημοσιεύτηκε τη Μεγάλη Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018 και καλεί τους ΠΕ 79 

  • Μουσικούς να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για να εργαστούν στην Α΄ βάθμια και Β΄ βάθμια εκπαίδευση, καταθέτουμε την παρούσα ένσταση.

Βάσει του δημοσιευθέντος ΦΕΚ αρ. 1281/11/4/2018, οι απόφοιτοι του Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Τ.Λ.Π.Μ.) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου αποκτούν περισσότερα δικαιώματα από τους αποφοίτους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δικαιούνται πλέον να διδάξουν:

α) Μουσική Δεξιοτεχνία στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου «Ελληνική Λαϊκή και Παραδοσιακή Μουσική» στα Μουσικά Σχολεία [βλ. Π. .141/19.05.2003 (ΦΕΚ Α’119), Εγκύκλιο, Παράρτημα ΙΙ στο σύνολό του],

β) Μουσική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (βλ. Εγκύκλιο, Παράρτημα Ι),

γ) Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής στα Μουσικά Σχολεία (βλ. Εγκύκλιο, Παράρτημα ΙΙ, σελ. 3).

δ) Πιάνο (βλ. Εγκύκλιο, Παράρτημα ΙΙ, σελ. 10).

Πρόκειται για μια κατάφωρη αδικία εις βάρος όλων των νυν φοιτητών και αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. Προκειμένου να γίνει σαφής η άποψή μας και να διαφωτιστούν όλες οι πλευρές της ανισονομίας που επιφέρει η προαναφερθείσα Εγκύκλιος, πρέπει να τονισθούν οι εξής συνοπτικές παρατηρήσεις:

  • Οι απόφοιτοι του Τ.Λ.Π.Μ. του ΤΕΙ Ηπείρου μέχρι και φέτος δίδασκαν μόνο Μουσική Δεξιοτεχνία στο πλαίσιο του γνωστικού αντικειμένου «Ελληνική Λαϊκή και Παραδοσιακή Μουσική» στα Μουσικά Σχολεία, όπως προβλέπεται και στο υπ' αριθμ. 141/19-5-2003 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α’119).
  • Οι φοιτητές του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στα Ειδικά Μαθήματα όπως οι φοιτητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών (Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α., Ιονίου Πανεπιστημίου) και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ. και επιπλέον σε ακρόαση για την ένταξή τους σε ειδίκευση οργάνου όπως οι φοιτητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ
  • Το πρόγραμμα σπουδών αλλά και το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 141/19-5-2003 (ΦΕΚ Α’119) του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (που καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα) τεκμηριώνουν ότι οι απόφοιτοι του εν λόγω Τμήματος δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη διδασκαλία του μαθήματος της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, πόσω μάλλον τα Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής στα Μουσικά Σχολεία (βλ. αναλυτικά παρακάτω), αλλά και την δεξιοτεχνία μουσικών οργάνων ειδικότερα σε ότι αφορά τους κλάδους της Ευρωπαϊκής και της Σύγχρονης Μουσικής. Επιπροσθέτως, μέσω του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος γίνεται καταφανής η ασύμβατη και μεροληπτική συγκατάταξη των αποφοίτων του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στη συγκεκριμένη Εγκύκλιο. 
  • Από το πρόγραμμα σπουδών του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν προκύπτει καμία τεκμηρίωση για την απαιτούμενη Παιδαγωγική Επάρκεια, καθώς δεν πρόκειται για Τμήμα καθηγητικής Σχολής, ενώ αντίθετα και τα τέσσερα Τμήματα Μουσικών Σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. εντάσσονται εξαρχής σε καθηγητικές Σχολές και στο πρόγραμμα σπουδών τους μπορεί να διαπιστώσει κανείς την επάρκεια εξειδικευμένων παιδαγωγικών μαθημάτων.

Κοντολογίς, οι φοιτητές και απόφοιτοι του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν έχουν υποστεί καμία διαδικασία ειδικής αξιολόγησης μουσικών γνώσεων κατά την εισαγωγή τους στα ελληνικά Α.ΕΙ. και δεν θα μπορούσαν να είναι φοιτητές οποιουδήποτε άλλου Τμήματος Μουσικών Σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι., εφόσον δεν έχουν περάσει επιτυχώς τα Ειδικά Μαθήματα (Αρμονία και Dictée).

Εφόσον οι φοιτητές Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου εισάγονται στο συγκεκριμένο Τμήμα χωρίς ειδικές εξετάσεις στο πρώτο έτος των σπουδών τους, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι γνωρίζουν τα θεμελιώδη στοιχεία της μουσικής (νότες στο πεντάγραμμο, αντίληψη κατεύθυνσης μιας στοιχειώδους μελωδίας κ.ά.) τα οποία είναι απαιτούμενα για τη διδασκαλία μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και απολύτως αναγκαία για την διδασκαλία στα Μουσικά Σχολεία της χώρας. Χωρίς διασφαλισμένη προηγούμενη μουσική γνώση και πράξη, οι φοιτητές του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.ΕΙ. Ηπείρου, μετά από τέσσερα χρόνια σπουδών, επιβαρύνονται αυτήν τη στιγμή με καθήκοντα πέραν των δυνατοτήτων τους, αλλά και επιβραβεύονται σε βάθος χρόνου με δικαιώματα εργασιακά ανώτερα των φοιτητών των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α., του Α.Π.Θ., του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του ΠΑ.ΜΑΚ, οι οποίοι εξετάστηκαν για την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα Τμήματα, και παρουσιάζουν εξ αντικειμένου μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση στα αντικείμενα που καλούνται να διδάξουν στα σχολεία.

Tα προγράμματα σπουδών των τριών Τμημάτων Μουσικών Σπουδών (Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α. και Ιονίου Πανεπιστημίου,) καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Α.Ε.Ι. και τα τέσσερα) έχουν κοινούς μουσικολογικούς και καλλιτεχνικούς άξονες που καλύπτουν επιστημονικούς, καλλιτεχνικούς και μουσικοπαιδαγωγικούς τομείς της Μουσικής. Βάσει των προγραμμάτων σπουδών τους (Ανώτερα Θεωρητικά, Ανάλυση, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων [Dictée]), Χορωδία, Μουσική Παιδαγωγική, κ.ά.), οι απόφοιτοι των προαναφερθέντων τεσσάρων τμημάτων (ΠΕ16.01) έχουν επαρκή και ολοκληρωμένη κατάρτιση, ώστε να ανταπεξέρχονται πλήρως στη διδασκαλία της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση και στα Μουσικά Σχολεία (Θεωρία και Ανώτερα Θεωρητικά και ανάλογα με την ειδίκευση του κάθε απόφοιτου). 

Αντιθέτως, τα προγράμματα σπουδών, οι κατευθύνσεις και ο ευρύτερος στρατηγικός σχεδιασμός των τριών τμημάτων Τ.Ε.Ι. (Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης και Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων) διαφέρουν ριζικά.

Ενδεικτικά, παραθέτουμε πηγές - ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, από τις οποίες προκύπτουν και οι απαιτούμενες προδιαγραφές για τη διδασκαλία του μαθήματος «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» (βάσει του ΦΕΚ Β΄ 2858/2015, περιλαμβάνει: Θεωρία Ευρωπαϊκής Μουσικής, Σολφέζ, Ιστορία Μουσικής, Χορωδία, Μορφολογία Μουσικής, Κριτική Μουσική Ακρόαση, Αρμονία, Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων [Dictée]), καθώς και για το μάθημα του Πιάνου ή άλλων μουσικών οργάνων.

  • πρώτη ηλεκτρονική διεύθυνση παραπέμπει στη διδακτέα ύλη της Αρμονίας βάσει του ΦΕΚ Β΄ 2858/2015 (ενδεικτικά, από το Μουσικό Λύκειο Παλλήνης): http://lyk-mous-pallin.att.sch.gr/_01old/music%20lessons.htm
  • δεύτερη  ηλεκτρονική διεύθυνση παραπέμπει στο γενικό πρόγραμμα σπουδών του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ανά εξάμηνο: http://tlpm.teiep.gr/el/studies/by-semester.html και ακολούθως στην Περιγραφή του Πτυχίου του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου: http://tlpm.teiep.gr/el/graduate-destinations/graduate-description/26-graduate-description.html.

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής έχουν κατοχυρωθεί με το υπ' αριθμ. 141/19-5-2003 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α΄119).

Συγκρίνοντας το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, η απαίτηση διδασκαλίας των συγκεκριμένων μαθημάτων από τους αποφοίτους του Τ.Λ.Π.Μ. του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου προκύπτει εξαιρετικά προβληματική. Θα μπορούσε, κατ’αντιστοιχία, ένας φοιτητής του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας να σπουδάσει στο συγκεκριμένο Τμήμα δίχως εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα της αγγλικής γλώσσας, ή ακόμη δίχως την παραμικρή γνώση αγγλικών, και να έχει την απαίτηση να διδάσκει αντίστοιχα μαθήματα του ειδικού πεδίου της αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση;

Προς τι λοιπόν αυτή η πρωτοφανής ισοπεδωτική εξίσωση;

Αιτούμαστε την άμεση εξέταση της επικείμενης αδικίας και την απόσυρση της Εγκυκλίου για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, η οποία αναγκάζει τους περίπου 1300 αποφοίτους, που βρίσκονται ήδη καταγεγραμμένοι στις λίστες αναπληρωτών καθηγητών μουσικής, να ακολουθήσουν τη νομική οδό προς επίλυση του προβλήματος των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων! 

  • απόφαση αυτή πλήττει και τους περίπου 1000 φοιτητές των τεσσάρων τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι. που προαναφέρθηκαν, οι οποίοι έδωσαν εξετάσεις στα Ειδικά Μαθήματα για να εισαχθούν στα αντίστοιχα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και ξεκίνησαν τις σπουδές τους με εντελώς διαφορετικές προοπτικές και νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι βέβαιο και αναμενόμενο ότι θα υπάρξει μια γενικευμένη αντίδραση ενάντια στην ανισόνομη μεταχείριση που προτείνεται από τη συγκεκριμένη Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για μια πρωτοφανή απαξίωση του ίδιου του επαγγέλματος του μουσικού εκπαιδευτικού, η οποία πρέπει να αναστραφεί χωρίς αναβολή.

Ζητάμε την άμεση απόσυρση της Εγκυκλίου και την ουσιαστική ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι. με τροποποιητική πράξη.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας, ευελπιστώντας στην άμεση ανταπόκρισή σας.

Με ιδιαίτερη τιμή,

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ιονίου Πανεπιστημίου, καθώς και του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι Σύλλογοι Αποφοίτων των τεσσάρων Τμημάτων Μουσικών Σπουδών των ελληνικών Α.Ε.Ι.

  • Την Επιστολή μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr