Οι Ιατρικές Σχολές για το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης

Οι Ιατρικές Σχολές για το μέλλον της ιατρικής εκπαίδευσης

Σε κείμενο εννέα σημείων κατέληξε, ομόφωνα, η Σύνοδος Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ελληνικών Πανεπιστημίων, στην πρώτη συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Αναλυτικά, το κείμενο των αποφάσεων της 1ης Συνόδου περιλαμβάνει τα εξής σημεία:


1. Επισημαίνεται η ανάγκη σύναψης διατμηματικών και διεπιστημονικών συνεργασιών που δίνουν αναπτυξιακή προοπτική στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

2. Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι ο νέος νόμος θίγει καίρια το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι.

3. Η Σύνοδος εκφράζει επιφυλάξεις για τη δυνατότητα που παρέχει ο νέος νόμος για την Ανώτατη Παιδεία για τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ από περιφερειακά Α.Ε.Ι. προς Α.Ε.Ι. μεγάλων αστικών κέντρων, χωρίς να αναπληρώνεται η κενωθείσα θέση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωση της περιφέρειας. Η Σύνοδος προτείνει, για κάθε έγκριση μετακίνησης, η πίστωση του μετακινούμενου να παραμένει στο ίδρυμα για να μπορεί να προκηρυχτεί η θέση του, ώστε να μην αποδυναμωθούν, επιπλέον, τα περιφερειακά ιδρύματα.

4. Η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο η Πολιτεία, σε διαβούλευση με τις Σχολές Επιστημών Υγείας, να παράσχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα ορίζεται η επαναπροκήρυξη των άγονων εκλογών. Επισημαίνεται η ανάγκη να παραμείνει στην ευθύνη του οικείου ιδρύματος η εκλογική διαδικασία ενός μέλους ΔΕΠ και το ίδρυμα να επαναπροκηρύσσει τη θέση του αυτοδύναμα και όχι να μεταφέρεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα στον Υπουργό.

5. Η ίδρυση νέων Τμημάτων, Σχολών πανεπιστημίων, καθώς και η ένταξη Τμημάτων ΤΕΙ σε Σχολές ΑΕΙ προϋποθέτει τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και λειτουργικού κόστους-οφέλους, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων Σχολών Επιστημών Υγείας, ΑΕΙ της ίδιας περιφέρειας.

6. Η ένταξη Τμημάτων ΤΕΙ σε πανεπιστημιακές Σχολές Επιστημών Υγείας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενό τους, είναι ακαδημαϊκά δόκιμο να γίνεται με κριτήρια των Σχολών, με πλήρη σχεδιασμό, πρόνοια για τη στελέχωση τους και επαρκή για την Ανώτατη εκπαίδευση προγραμμάτων σπουδών.

7. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τις υποδομές και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των ιδρυμάτων, γεγονός που υπομονεύει την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας.

8. Αρμόδιες για θέματα που άπτονται της βιοηθικής και της ιατρικής δεοντολογίας είναι οι Σχολές Επιστημών Υγείας, καθώς είναι οι μόνες Σχολές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ως εκ τούτου, οι προβλεπόμενες από το νόμο Επιτροπές Βιοηθικής και Δεοντολογίας πρέπει να υπάγονται και να συγκροτούνται από μέλη των Σχολών Επιστημών Υγείας. Η Σύνοδος προτείνει τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής στις Σχολές Επιστημών Υγείας για να εξετάζει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα ερευνητικά έργα που περιλαμβάνουν ζητήματα βιοηθικής. Επίσης, είναι καθήκον των Σχολών Επιστημών Υγείας να διαφυλάττουν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, καθώς και οποιασδήποτε μελέτης αφορά σε ανθρώπους και εμπίπτει στο αντικείμενό τους.

9. Είναι απαραίτητη η άμεση στελέχωση των γραμματειών των Σχολών και των Τμημάτων των ΣΕΥ με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να αντεπεξέλθουν στις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο νέος νόμος, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που θα διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και διεθνείς προδιαγραφές. Άλλωστε, αυτό είναι συνυφασμένο με την ακαδημαϊκή πιστοποίηση που θα γίνει μέσα στο 2018, καθώς και με τη δημιουργία του οργανογράμματος και των κανονισμών λειτουργίας των Σχολών και των Τμημάτων που είναι σε εξέλιξη.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr