Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλάζει

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ) αλλάζει

Η 1η Φεβρουαρίου 2018 καταγράφεται ως μία ιστορική ημέρα για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς η ηγεσία του περνά από τη Διοικούσα Επιτροπή, στα χέρια της πρώτης Συγκλήτου και του πρώτου Συμβουλίου του αυτόνομου πλέον Πανεπιστημίου. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), ύστερα από 11 χρόνια ακαδημαϊκής λειτουργίας και καθιέρωσης στον ελληνόφωνο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χαράζει νέα πορεία με στόχο την τοπική και διεθνή του αναγνώριση και ανάπτυξη.

Το πηδάλιο του ΑΠΚΥ, του δεύτερου κατά σειρά ίδρυσης δημόσιου Πανεπιστημίου της χώρας και του μοναδικού που προσφέρει αποκλειστικά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών και κατάρτισης, προάγοντας τη δια βίου μάθηση, αναλαμβάνουν ο πρώτος Πρύτανης, Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας και ο πρώτος Αντιπρύτανης, Καθηγητής Γιάννης Μανωλόπουλος. Στο πλαίσιο της αυτονόμησης του ΑΠΚΥ, τα δύο κύρια όργανα Διοίκησης, δηλαδή το πρώτο Συμβούλιο και η πρώτη Σύγκλητος, είναι τα εξής:

Πρώτο Συμβούλιο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης
 • Καθηγητής Μανωλόπουλος Γιάννης, Αντιπρύτανης
 • Καθηγητής Παπαδόπουλος Άγις
 • Καθηγητής Χατζηλάκος Θανάσης
 • Αναπλ. Καθηγήτρια Τσιπλάκου Σταυρούλα
 • Δρ. Γιασουμής Νικόλας
 • κ. Οικονομίδης Γιάννης
 • κ. Πέγκας Πανίκος
 • κ. Προύντζος Χαράλαμπος

Η συγκρότηση του Συμβουλίου σε σώμα θα αποφασιστεί στη πρώτη συνεδρία του.

Πρώτη Σύγκλητος Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 • Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης Πρύτανης
 • Καθηγητής Μανωλόπουλος Γιάννης Αντιπρύτανης
 • Καθηγητής Λιαπής Βάιος Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ)
 • Αναπλ. Καθηγητής Σταύρου Σταύρος Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών (ΣΘΕΕ)
 • Καθηγητής Πασιαρδής Πέτρος Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης (ΣΟΕΔ)
 • Αναπλ. Καθηγητής Δεληγιαννάκης Γιώργος Εκπρόσωπος ΣΑΚΕ
 • Λέκτορας Ζορπάς Αντώνης Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ
 • Καθηγητής Ζεμπύλας Μιχαλίνος Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ

Στις συνεδρίες της Συγκλήτου συμμετέχει, βάσει νόμου, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών.