Ο Υπουργός Παιδείας για ενσωματώσεις και συγχωνεύσεις Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ο Υπουργός Παιδείας για ενσωματώσεις και συγχωνεύσεις Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ποιο είναι το επόμενο στάδιο στα σχέδια σας για αναδιάρθρωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας;

Υπουργός Παιδείας: Νομίζουμε ότι υλοποιούμε ένα πρωτόγνωρο εγχείρημα διαμόρφωσης ενός Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Ερευνας όχι με διοικητικές αποφάσεις εκ των άνω αλλά με βάση τις προτάσεις που έρχονται από τα ίδια τα ιδρύματα και εξασφαλίζουν τις ευρύτερες δυνατές συναινέσεις. Εχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις των αντίστοιχων επιτροπών του Ιονίου Πανεπιστημίου και ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, όπως και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΤΕΙ Ηπείρου, οι οποίες μάλιστα έχουν καταλήξει σε ένα ομόφωνο πόρισμα. Είναι δε σε προχωρημένο στάδιο οι συζητήσεις ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Θεσσαλίας και το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και γι αυτό έχουμε συγκροτήσει διαφορετικές ομάδες μελέτης.

Τα πορίσματα προτείνουν ενσωμάτωση τμημάτων στα πανεπιστήμια, δημιουργία νέων τμημάτων, όπως και συγχωνεύσεις με άλλα τμήματα. Εμείς έχουμε ήδη εξασφαλίσει και τα απαραίτητα κονδύλια αλλά και τις αναγκαίες νέες θέσεις προσωπικού γι αυτό το εγχείρημα. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε αν δεν έχουμε ευρείες συναινέσεις και αν δεν ικανοποιούνται στο ακέραιο ακαδημαϊκά κριτήρια. Γι αυτό το τελευταίο υπάρχουν στη χώρα πολλά τμήματα που δεν τα ικανοποιούν. Αυτά αναγκαστικά θα μείνουν έξω από το εγχείρημα του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Ερευνας.

Κατά τη γνώμη σας πρέπει να ανοίξει ζήτημα ιδιωτικών πανεπιστημίων στη συνταγματική αναθεώρηση;

Υπουργός Παιδείας: Το μόνο που πρέπει να ανοίξει είναι η συζήτηση για την παραπέρα βελτίωση των δημόσιων πανεπιστημίων και της δημόσιας εκπαίδευσης συνολικότερα.

Αυτά αναφέρει σε συνέντευξη του ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου στην εφημερίδα "Τα Νέα".

Υπουργέ θα αλλάξετε τελικά τον νόμο των μετεγγραφών;