Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων Πανεπιστημίων για τις τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων Πανεπιστημίων για τις τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια

Κρατούν σκληρή στάση σχετικά με τις συγχωνεύσεις των ΤΕΙ με Πανεπιστήμια με το «καλημέρα»  του νέου χρόνου.

Έκτακτη Σύνοδος Πρυτάνεων θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιανουαρίου με μοναδικό θέμα τη δημιουργία του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που θα προκύψει από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας με το ΤΕΙ Πειραιά. 

Βασικό σημείο διαφωνίας των πανεπιστημιακών με το νέο εγχείρημα του υπουργείου είναι οτι την “επόμενη ημέρα” πολλοί καθηγητές των ΤΕΙ θα δηλώνουν πανεπιστημιακοί.

Οι πρυτάνεις , με το “καλημέρα” του νέου χρόνου αναμένεται να κρατήσουν σκληρή στάση για τις “πανεπιστημιοποιήσεις” των ΤΕΙ αρχής γενομένης με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής που θα προέλθει από την συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. 

Ηδη οι Πρυτάνεις στην τελευταία Σύνοδο, που έγινε στο Ζάππειο, ζήτησαν από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τη θέσπιση ακαδημαϊκών κριτηρίων για την “πανεπιστημιοποίηση” των ΤΕΙ Τμημάτων ΤΕΙ,

Η Σύνοδος σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα θα γίνει την Παρασκευή ημέρα που λήγει η διαβούλευση για το σχετικό σχέδιο νόμου. Έως σήμερα έχουν αναρτηθεί περίπου 900 προτάσεις και σχόλια στην ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης με «πρωταθλητή» το το άρθρο 2 για την συγκρότηση των 5 σχολών και των 27 τμημάτων του νέου ιδρύματος που έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 550 σχόλια

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο εντάσσονται αυτομάτως οι καθηγητές ΤΕΙ σε αντίστοιχες θέσεις πανεπιστημιακών χωρίς κρίση εκτός από τους πρωτοβάθμιους καθηγητές ΤΕΙ που εντάσσονται πρώτα σε προσωποπαγείς θέσεις και μετά θα κριθούν από τριμελή επιτροπή πανεπιστημιακών μία ανά σχολή που θα ορίσει ο υπουργός Παιδείας

Οι πρυτάνεις πάντως έχουν αποφασίσει ότι για την «πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια:

1. Να προβλέπεται ότι το γνωστικό αντικείμενο του υπό ένταξη Τμήματος ΤΕΙ εμπίπτει στην στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου υποδοχής.

2. Το γνωστικό του αντικείμενο και το Πρόγραμμα Σπουδών του να αντιστοιχεί με διεθνώς καθιερωμένα πεδία πανεπιστημιακού επιπέδου και να μην είναι υποσύνολο αυτών.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ Πανεπιστημίων, αποτελεί η αξιολόγηση τους με τις αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης που ισχύουν σε αυτά. 

Μέχρι να λάβει χώρα η ως άνω αξιολόγηση εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης βαθμίδας στα Πανεπιστήμια υποδοχής, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής ως εκλέκτορες σε εκλεκτορικά και εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε θέσεις διοικητικής ευθύνης.