Σχετικά με το πρόβλημα υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων

Σχετικά με το πρόβλημα υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων

Στις εργασίες της 86ης Συνόδου των Πρυτάνεων Πανεπιστημίων συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κώστας Γαβρόγλου και ο Γενικός Γραμματέας κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος.

Σχετικά με την υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων η 86η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:


Η Σύνοδος υπογραμμίζει το πρόβλημα υποστελέχωσης των Πανεπιστημίων, λόγω της μη αναπλήρωσης των θέσεων του διδακτικού και λοιπού προσωπικού που χάθηκαν τη τελευταία δεκαετία, και αιτείται:

1. Προκήρυξη θέσεων αποχωρησάντων και των εντός του συγκεκριμένου ακαδημαϊκού έτους αποχωρούντων για οποιοδήποτε λόγο μελών ΔΕΠ. 

2. Άμεση επαναπροκήρυξη των θέσεων των οποίων η διαδικασία πλήρωσής τους απέβη άγονη.

3. Στις περιπτώσεις που μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων εκλέγονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία στο πλαίσιο προκηρύξεων νέων θέσεων ΔΕΠ σε άλλα ιδρύματα, η πίστωση να παραμένει και να προκηρύσσεται άμεσα αντίστοιχη θέση στο Πανεπιστήμιο προέλευσης. 

4. Διάθεση νέων θέσεων ΔΕΠ, λοιπού προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ) καθώς και διοικητικού προσωπικού.

5. Άμεση ενεργοποίηση των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 24 του Ν. 4009/2011, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4009/2011 και κατά τη διάρκεια αναστολής καθηκόντων, με χρήση των μη καταβαλλόμενων αποδοχών.

Η Σύνοδος για την Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ

Η Σύνοδος για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και την Παιδαγωγική Επάρκεια

Η Σύνοδος Πρυτάνεων για την Φοιτητική Μέριμνα

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr