Η αυτονόμηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Η αυτονόμηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Στη χθεσινή της 8η συνεδρίαση (8/12/2017), η Διοικούσα Επιτροπή του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου αποφάσισε ομόφωνα να προσφέρει τη θέση του πρώτου Πρύτανη του ΑΠΚΥ στον Καθηγητή Σωκράτη Κάτσικα και του πρώτου Αντιπρύτανη στον Καθηγητή Ιωάννη Μανωλόπουλο.

Η Διοικούσα Επιτροπή υιοθετεί έτσι την επίσης ομόφωνη Εισήγηση της Επιτροπής Αναζήτησης και Επιλογής, την οποία αποτελούσαν διακεκριμένοι επιστήμονες παγκόσμιου κύρους, προερχόμενοι από πέντε διαφορετικές χώρες, πέντε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και τρεις διαφορετικές ηπείρους.


Με την απόφαση αυτή της Διοικούσας Επιτροπής συντελείται το αποφασιστικό βήμα για την αυτονόμηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr