Πόθεν έσχες... πανεπιστημιακέ δάσκαλε;

Πόθεν έσχες... πανεπιστημιακέ δάσκαλε;

Μέσα στο ζοφερό τοπίο της εμπορευματοποίησης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας, της υποχρηματοδότησης και της φυγής των νέων επιστημόνων εκτός Ελλάδας εντείνεται ολοένα και περισσότερο η γραφειοκρατική εμπλοκή που απαιτείται εκ μέρους των μελών ΔΕΠ. Κάθε διεκδίκηση χρηματοδότησης ακόμα και βασικών λειτουργικών εξόδων από πλευράς των πανεπιστημιακών Τμημάτων, κάθε διεκδίκηση κάποιας από τις ελάχιστες διαθέσιμες ενισχύσεις νέων επιστημόνων πρέπει να περάσει μέσα από διαδοχικές αναμετρήσεις με γραφειοκρατικά ζητούμενα. Προφανής είναι ο στόχος της αποθάρρυνσης διεκδίκησης αυτών των ελάχιστων πόρων από πλευράς των ιδρυμάτων και των πανεπιστημιακών, αποβλέποντας στην περαιτέρω μείωσή τους.

Σε μια κατεύθυνση ενοχοποίησης σχεδόν όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών, τελευταίο κρούσμα αποτελεί η θέσπιση υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων "Πόθεν Έσχες" από μεριάς των πανεπιστημιακών για ένα ακόμα από τα καθήκοντά τους. Μέχρι τώρα η υποχρέωση αυτή αφορούσε σε επιστημονικούς υπεύθυνους προγραμμάτων και μέλη επιτροπών παραλαβής, συμπαρασύροντας αδίκως στην υποχρέωση αυτή συναδέλφους που είτε έχουν τυπική εμπλοκή (για παράδειγμα στη διαχείριση των ενισχύσεων του ΤΣΜΕΔΕ προς τα Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών) είτε μηδενική εμπλοκή (για παράδειγμα αναπληρωματικά μέλη επιτροπών παραλαβής). Το ποτήρι ξεχείλισε όμως με τις τελευταίες διατάξεις για ανάληψη τέτοιας υποχρέωσης από κάθε επιβλέποντα μεταπτυχιακού φοιτητή που λαμβάνει υποτροφία και κάθε αξιολογητή ερευνητικής πρότασης από εκείνες που έχουν υποβληθεί στα πλαίσια των προσκλήσεων του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ή του ΕΛΙΔΕΚ [Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας]. Με άλλα λόγια η απλή ανάληψη μίας θεμελιώδους υποχρέωσης απέναντι στην ερευνητική κοινότητα, όπου καθεμία και καθένας από εμάς μετέχει, συνήθως χωρίς αμοιβή, καθοδηγούμενη μόνο από μία θέση επιστημονικής υπευθυνότητας, αντιμετωπίζεται από τους κυβερνώντες ως εν δυνάμει ύποπτη συναλλαγής. Τα αποτελέσματα μίας τέτοιας πρακτικής είναι ορατά:


- Τα μέλη ΔΕΠ οδηγούνται σε περεταίρω κοινωνική απαξίωση μέσα από τη δημιουργία μίας (ακόμα πιο) θολής εντύπωσης.

- Η κυβέρνηση και τα κόμματα που ψήφισαν τις νομοθετικές ρυθμίσεις για υποχρέωση υποβολής δήλωσης "Πόθεν Έσχες" σχεδόν από κάθε υπάλληλο Δημόσιας Υπηρεσίας παριστάνουν ότι καταπολεμούν τη διαφθορά. Όπως όμως έχει αποδειχθεί, η διαφθορά σε σημαντικό βαθμό σχετίζεται με μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ο τεράστιος αριθμός δυνάμει «υπόπτων» στην πράξη παρεμποδίζει τον ουσιαστικό έλεγχο και τελικά συγκαλύπτει τους πραγματικά έχοντες λόγο υποβολής με αποτέλεσμα οι παράνομοι να διαφεύγουν του ελέγχου.

- Το κυριότερο από ακαδημαϊκή σκοπιά είναι ότι η διαδικασία της επιστημονικής κρίσης και αξιολόγησης καταργείται στην πράξη αφού, προφανώς, πολύ δύσκολα οι συνάδελφοι θα θελήσουν να μετέχουν σε τέτοιες διαδικασίες.

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών διεκδικεί την υιοθέτηση από την κυβέρνηση νομοθετικής ρύθμισης που θα προβλέπει την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων "Πόθεν Έσχες" μόνο σε περιπτώσεις ουσιώδους εμπλοκής συναδέλφων σε έργα επαρκώς μεγάλου ύψους, πρόβλεψη που θα καθιστά τη διαδικασία ελέγχου πιο ομαλή και δεν θα παρεμποδίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου και της έρευνας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr