Συζητήθηκε η λειτουργία Ανοικτού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συζητήθηκε η λειτουργία Ανοικτού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου

Τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επισκέφθηκε στις 13/11 ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου. Τον υποδέχτηκαν ο Πρύτανης Δημήτρης Μπαντέκας, οι αντιπρυτάνεις Θανάσης Μητρόπουλος, Δημήτρης Μαδυτινός, Γιαννούλα Φλώρου και Δημήτρης Εμμανολούδης, τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου, καθώς και καθηγητές και το διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος.

Ο Υπουργός ενημερώθηκε για όλα τα θέματα που απασχολούν το ΤΕΙ, όπως και για την επικείμενη «συγχώνευση» του Ιδρύματος με το ΔΠΘ, τη λειτουργία του Ανοιχτού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, το Ερευνητικό Τεχνολογικό Ινστιτούτο, τα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και το τμήμα Λογιστικής, καθώς και για την ένωση των τμημάτων Γεωπονικής και Δασοπονίας και Έργων Ανάπλασης Φυσικού Αστικού Τοπίου Ορεστιάδας με τη Δράμα.

Η ίδρυση Ανοικτού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου, τέθηκε πρώτη φορά το 2014, επί υπουργίας Κώστα Αρβανιτόπουλου. Η τότε πρόταση σύμφωνα με το Έθνος όριζε τα παρακάτω για την ίδρυση Ανοικτού Πανεπιστημίου Τεχνολογικού Τομέα:

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Τεχνολογικού Τομέα, θα μπορεί ν ' απορροφήσει κάθε χρόνο πάνω από 5.000 φοιτητές στα προπτυχιακά και αναλόγως στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το ίδρυμα θα παρέχει: α) Πτυχία, β) Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Masters), γ) Διδακτορικά Διπλώματα, δ) Πιστοποιητικά Προπτυχιακής Επιμόρφωσης, ε) Πιστοποιητικά Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης, στ) Πιστοποιητικά Παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων. Επίσης θα μπορεί να διοργανώνει μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα, με στόχο να προσελκύσει πέραν των Ελλήνων και φοιτητές από τα Βαλκάνια (Βουλγαρία, ΠΓΔΜ, Σερβία) αλλά και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Όσον αφορά στις εγκαταστάσεις, θα αξιοποιηθούν αυτές του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όσο και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε όλες τις πόλεις (Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Ξάνθη, Δράμα, Καβαλά κ.λπ.). 

Το Ίδρυμα θα ακολουθήσει μεικτό σύστημα (blended learning), συνδυάζοντας την παραδοσιακή μάθηση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δηλαδή τις μεθόδους της παράδοσης στην αίθουσα, με τις δραστηριότητες μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία, το σύστημα αυτό προσφέρει: Υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης για σπουδαστές και καθηγητές. Καλύτερα εκπαιδευτικά αποτελέσματα σε σχέση με τα προγράμματα που ακολουθούν μόνο παραδοσιακές μεθόδους ή μόνο ηλεκτρονικά μαθήματα. Υψηλή ζήτηση από φοιτητές λόγω ευελεξίας και άνεσης. Αύξηση στην πληροφόρηση για φοιτητές και διδάσκοντες, καθώς τους προσφέρει νέες δυνατότητες να αξιοποιήσουν για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους καριέρα. Το σημαντικό είναι ότι το ίδρυμα αυτό απευθύνεται σε πολύ μεγάλο φάσμα ενδιαφερομένων και θα παρέχει, όσο γίνεται, περισσότερες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς η κατοικία χρησιμοποιείται ως κύριος χώρος μάθησης, ο φοιτητής επιλέγει τον χρόνο μελέτης και τον ρυθμό με τον οποίο μαθαίνει, δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις και ο φοιτητής διαμορφώνει ο ίδιος τη μορφωτική του φυσιογνωμία επιλέγοντας αυτοτελείς κύκλους των σπουδών μέσα από το αρθρωτό σύστημα. Οι ειδικότητες που θα προσφέρει είναι:

  1. e-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ: που συνιστά συνδυασμό ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, πληροφορικής και διαχείρισης τεχνικών έργων και που έχει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση στις Αραβικές Χώρες αλλά και σε Αφρική, Ινδία και Κίνα.
  2. e-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: που αφενός λείπει από την Ελλάδα και αφετέρου θα επιτρέψει να γίνει εξαγωγή κυρίως στις Βαλκανικές Χώρες της νοσοκομειακής εμπειρίας που έχει η Χώρα μας.
  3. e-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ: που σε συνδυασμό με την διοίκηση επιχειρήσεων και την διαχείριση πληροφοριών έχει επίσης υψηλή ζήτηση στις ξένες αγορές.
  4. e-ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ: που αφενός είναι ιδιαίτερα αγαπητή στην Ελλάδα και αφετέρου θα λειτουργήσει θετικά για τα Ελληνικά προϊόντα μέσω των ξένων φοιτητών που θα εκπαιδευτούν.
  5. Άλλα προγράμματα σπουδών καθώς και ανάλογες μεταπτυχιακές σπουδές μπορούν να προστεθούν.