Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Μεταπτυχιακό στη «Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016:

75 Θέσεις για Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Βιώσιμη Ανάπτυξη για τις κατευθύνσεις:

  • Τοπική Ανάπτυξη
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Αγωγή Καταναλωτή

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποβολή Αιτήσεων

Η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η 22η Ιουνίου 2015.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα http://www.hua.gr/ ή να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210 – 9549263.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr