Πολυτεχνείο Κρήτης

 ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: «Να δοθούν τώρα το παλιό Ψυχιατρείο και το παλιό Νοσοκομείο για τη στέγαση των φοιτητών» ζητά με απόφασή του ο Ενιαίος Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης. Παράλληλ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

 Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο του έργου
 «ΘΑΛΗΣ Πολυτεχνείο Κρήτης -  GEOCHARACTERIZATION - Γεωτεχνικός χαρακτηρισμός επιλεγμένων θέσεων στην Κρήτη με τη συνδυαστική χρήση γ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια
Τις τελευταίες ημέρες οι εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου, τελούν υπό κατάληψη από φοιτητές του οι οποίοι αντιδρούν στην θέσπιση εσωτερικού Οργανισμού. Καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι τα τεκταινόμενα στο Πολυτεχνείο αφορούν…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια