Πολυτεχνείο Κρήτης, δίδακτρα Μεταπτυχιακού, 16.000 ευρώ Το Πολυτεχνείο Κρήτης για τα δίδακτρα Μεταπτυχιακού ύψους 16.000 ευρώ

Το Πολυτεχνείο Κρήτης για τα δίδακτρα Μεταπτυχιακού ύψους 16.000 ευρώ

Σε άρθρο ημερήσιας εφημερίδας που δημοσιεύτηκε στις 14-3-2016 αναφέρεται ότι τα δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές "φτάνουν ως και τις 16.000 ευρώ σε Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης".  

Το Πολυτεχνείο Κρήτης δεν προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δίδακτρα 16.000 ευρώ.  Προφανώς το άρθρο αναφέρεται σε ένα διεθνές μεταπτυχιακό στο οποίο συμμετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης στην "Προχωρημένη Επιστήμη Αργίλων" (IMACS - International Master in Advanced Clay Science -https://www.tuc.gr/2943.html ) στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS MUNDUS στο οποίο η Ευρωπαϊκή συμμετοχή ήταν στα 16.000 ευρώ ανά φοιτητή.  Τα χρήματα ήταν για την διαχείριση του συνολικού προγράμματος για το Ίδρυμα (University of Poitiers) που έκανε το συντονισμό και όχι για το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Στην ιστοσελίδα του IMACS (http://www.master-imacs.org/2015-overview/registration-fees-2015.php) φαίνεται ότι τα δίδακτρα για το Πολυτεχνείο Κρήτης ανέρχονται στα 700 ευρώ το εξάμηνο.  Τα δίδακτρα αυτά καλύπτονται από το πρόγραμμα ERASMUS για τους φοιτητές που συμμετέχουν σε αυτό.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα άρθρα που αφορούν τη Φοιτητική Ζωή μπορείτε να δείτε στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr ή ΕΔΩ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ