Ψηλά σε διεθνή λίστα κατάταξης πανεπιστημίων βρέθηκαν το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Συνεχίζονται, παρά την έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού, οι καλές επιδόσεις των ελληνικών πανεπιστημίων και η αναγνώρισή τους διεθνώς, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από αναγνωρισμένες λίστες κατάταξης των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο –τα περίφημα rankings.

Ακολουθώντας μια τάση που τείνει να γίνει παράδοση πια, το Πολυτεχνείο και Πανεπιστήμιο Κρήτης, έδωσαν το "παρόν" με υψηλές "βαθμολογίες" στη νέα διεθνή λίστα κατάταξης πανεπιστημίων U-Multirank (www.umultirank.org), ένα νέο εργαλείο σύγκρισης ακαδημαϊκής επίδοσης, που περιλαμβάνει πληροφορίες για περισσότερα από 850 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, περισσότερες από .1000 ακαδημαϊκές σχολές και 5.000 προγράμματα σπουδών από 70 χώρες.

Η κατάταξη U-Μultirank, η οποία παρουσιάστηκε την Τρίτη το μεσημέρι στις Βρυξέλλες, συγκρίνει βαθμολογικά την επίδοση των Πανεπιστημίων ως προς 5 άξονες : διδασκαλία & μάθηση, διεθνή προσανατολισμό, έρευνα, σχέσεις με την τοπική κοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας.

Στην πρώτη χρονιά εφαρμογής της, είχαν επιλεγεί οι Επιστημονικοί Τομείς: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Φυσικής. Το 2015 θα προστεθούν η Ψυχολογία, η Επιστήμη Υπολογιστών και η Ιατρική.

Έτσι, στην πρώτη εφαρμογή της U-Multirank , συμμετείχε το Πολυτεχνείο Κρήτης καθώς και το Πανεπιστήμιο Κρήτης με το τμήμα Φυσικής.

Όπως μας ενημερώνει ο ο Καθηγητής και Αναπληρωτής Πρύτανη στο Πολυτεχνείο Κρήτης κ. Γιώργος. Σταυρουλάκης, τα πρώτα συμπεράσματα, που μπορεί κανείς να εξάγει από το σύνθετο σύστημα αξιολόγησης U-multirank είναι οι ακόλουθες.

α) το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ισχυρό ερευνητικό προσανατολισμό και έντονη παρουσία στην τοπική ανάπτυξη, συγκρινόμενο με τα Ελληνικά ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης που συμμετείχαν στην κατάταξη. Το ίδιο ισχύει και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης ειδικά, όπως ανακοίνωσε, για το 2014 εμφανίζει την υψηλότερη επίδοση του στην έρευνα με 4 «Α’» ενώ το τμήμα Φυσικής σε αυτό τον άξονα, το οποίο ήδη μετρά αρκετές διεθνείς διακρίσεις αποκτά 10 «Α’».

Δείτε παρακάτω τον πίνακα Umultirank_Greece_Engineering στον οποίο το μέγεθος των κουκίδων δείχνει και τον βαθμό που πήρε καθένα στα διαφορετικά κριτήρια.

β) έξι Ελληνικά ΑΕΙ, μεταξύ αυτών το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, βρίσκονται σε καλή θέση ανάμεσα στα 143 ΑΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης, από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγκρίνονται στη λίστα.

Γενικά, η "Ελληνική ομάδα" είναι ιδιαίτερα ισχυρή, συγκρινόμενη με τις αντίστοιχες ομάδες μεγαλύτερων χωρών, που σημειωτέον δεν έχουν να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα όπως υποχρηματοδότηση, υποστελέχωση, έλλειψη υποδομών κτλ.

Η διαφορά της U-Μultirank σε σχέση με άλλες διεθνείς κατατάξεις Πανεπιστημίων είναι ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τη γνώμη των φοιτητών των Πανεπιστημίων που συμμετέχουν, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τη διδασκαλία & τη μάθηση. Βέβαια, καθώς είναι η πρώτη χρονιά που τίθεται σε εφαρμογή ο τρόπος αυτός κατάταξης, η συμμετοχή των φοιτητών ήταν μικρή και η πληρότητα των στοιχείων που ζητήθηκα σε περιορισμένο χρόνο δεν είναι εγγυημένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βαθμοί βασίστηκαν στα στοιχεία που δόθηκαν από τα Πανεπιστήμια, στα ερωτηματολόγια των φοιτητών αλλά και στοιχεία που συνέλεξαν οι δημιουργοί του συστήματος ανεξάρτητα από άλλες πηγές. Τα ίδια βέβαια δεδομένα ίσχυσαν για όλους όσους συμμετείχαν.

Η κατάταξη U-Μultirank, ασχολείται με την επίδοση των Πανεπιστημίων σε επιμέρους Επιστημονικούς Τομείς. Στην πρώτη χρονιά εφαρμογής της (2014), είχαν επιλεγεί οι Επιστημονικοί Τομείς: Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Φυσικής. Το 2015 θα προστεθούν η Ψυχολογία, η Επιστήμη Υπολογιστών και η Ιατρική. flashnews.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ