Πολυτεχνείο Κρήτης: Μέχρι το τέλος του μήνα η κατάθεση των αιτήσεων για τα 1000€

Από την Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνεται στους φοιτητές που είναι δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου από τον Φεβρουάριο (15/2/2014) έως και Ιούνιο 2014 θα βρουν οδηγίες για τη συμπλήρωση της τροποποίηση των μισθωτηρίων συμβολαίων, καθώς και πρότυπα επισυναπτόμενα στην παρούσα ανακοίνωση, ώστε να προχωρήσουν στην κατάθεση των δικαιολογητικών στην Οικονομική Υπηρεσία του Π.Κ.Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία λήξης κατάθεσης των δικαιολογητικών για το Στεγαστικό Επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3220/2004 (των 1000€), λήγει στις 31/3/2014.

Οι φοιτητές που είναι δικαιούχοι επιδότησης από το Πολυτεχνείο μόνο για το διάστημα από 15/2/ έως και 30/6/ 2014 θα βρουν περισσότερο συμφέρουσα την επιλογή του Στεγαστικού των 1000€, εφόσον έχουν περάσει τα μισά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής τους την προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά και πληρούν τις οικονομικές προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει άμεσα να καταθέσουν στην Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του στεγαστικού επιδόματος από το Π. Κ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ