Πως θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Μετά την απόφαση της Συγκλήτου για την διενέργεια πρόσθετης εξεταστικής στα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Το τελικό πρόγραμμα της πρόσθετης εξεταστικής θα οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες μέρες.

Δίδεται η δυνατότητα στους φοιτητές να αλλάξουν/συμπληρώσουν τις δηλώσεις μαθημάτων τους για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου με γραπτές δηλώσεις τους στις γραμματείες των Σχολών με την προϋπόθεση ο αριθμός μαθημάτων που έχουν το δικαίωμα να δηλώνουν να μην αλλάζει, και και με την προϋπόθεση ότι αυτά τα έχουν ξαναδηλώσει σε προηγούμενο πανεπιστημιακό έτος. Προθεσμία υποβολής των δηλώσεων 13-17 Ιανουαρίου 2014.

Σε περίπτωση που δεν τίθεται θέμα αλλαγής των μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2013 οι φοιτητές δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια ειδική δήλωση, δικαίωμα εξέτασης έχουν όσοι είχαν το δικαίωμα αυτό τον Σεπτέμβριο του 2013.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ