ΑΕΙ: Ανήσυχοι οι καθηγητές Θετικών Επιστημών για την επερχόμενη εξεταστική

ΑΕΙ: Ανήσυχοι οι καθηγητές Θετικών Επιστημών για την επερχόμενη εξεταστική

Εξεταστική Φοιτητών: "Λόγω της φύσης των επιστηµονικών αντικειµένων και του µεγάλου πλήθους εξεταζοµένων, εναλλακτικές µέθοδοι που διαφηµίζονται από το Υπουργείο Παιδείας όπως η προφορική εξέταση από απόσταση (αν υποθέσου-µε ότι διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας), είναι απαγορευτική για πολλά µαθήµατα" αναφέρουν οι Καθηγητές Θετικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και τονίζουν πως δεν έχουν κάποια µαγική λύση ούτε μπορούν να υπεισέλθουν στις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθήµατος. "Με θετικό πνεύµα, επιθυµούµε κι εµείς την ολοκλήρωση του εξαµήνου. ∆εν είµαστε όµως αναλώσιµοι. Καλούµε τους συναδέλφους να µην συναινέσουν σε όρους διεξαγωγής εξετάσεων για το µάθηµα τους που δεν είναι εύλογοι υπό τις παρούσες συνθήκες" αναφέρουν σχετικά.

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοίνωση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων Σχολής Θετικών Επιστηµών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών για την επερχόµενη εξεταστική περίοδο:

"Στο εξάµηνο που διανύουµε οι διδάσκοντες στα ΑΕΙ κλήθηκαν µέσα σε πρωτόγνωρες συνθήκες να διεξάγουν µαθήµατα εξ αποστάσεως. Χάρη στις προσπάθειες όλων µας, και στην υποµονή και την καλή διάθεση των φοιτητών µας, αυτό το εγχείρηµα πήγε τηρουµένων των αναλογιών, αρκετά καλά, τουλάχιστον για τα µαθήµατα χωρίς εργαστηριακή συνιστώσα. ∆εν ξεχνάµε βέβαια πως το µάθηµα στην τάξη είναι αναντικατάστατο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύντοµα θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε το θέµα των εξετάσεων.


Παράλληλα ανοίγουν τα σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. θα παρακολουθήσουµε µε προσοχή τις εξελίξεις εκεί οι οποίες µπορεί να έχουν αντίκτυπο και στον, οπωσδήποτε αρκετά διαφορετικό, χώρο της Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Σηµειώνουµε πάντως ότι, ορθά, τα µαθήµατα στα ΑΕΙ θα συνεχίσουν να γίνονται από απόσταση. ΄Αρα δεν είναι όλα τόσο ρόδινα όσο επιµένουν τα µέσα ενηµέρωσης που προωθούν ήλιο, θάλασσα, και οσονούπω τουρισµό.


Η υγεία των µαθητών, και των οικογενειών τους, είναι απόλυτη προτεραιότητα και ταυτόχρονα κεφαλαιώδης παράµετρος για την ευστάθεια του εκπαιδευτικού συστήµατος και της κοινωνίας. ∆ιαπιστώνουµε όµως µε ανησυχία ότι ελάχιστος λόγος γίνεται για την υγεία των δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευτικών στα σχολεία. ∆εδοµένου του χρόνιου παγώµατος των διορισµών, ο µέσος όρος ηλικίας τους είναι ιδιαίτερα αυξηµένος και αρκετοί από αυτούς ανήκουν σε ευπαθείς οµάδες.


Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και στα ΑΕΙ. Μαζί µε την υγεία των φοιτητών µας, απόλυτη προτεραιότητα έχει και η υγεία των διδασκόντων, επιτηρητών, διοικητικών υπαλλήλων, των θυρωρών των κτιρίων, του προσωπικού καθαριότητας. Όλοι αυτοί εµπλέκονται στην πολυσύνθετη διαδικασία των εξετάσεων.


Λόγω της φύσης των επιστηµονικών αντικειµένων και του µεγάλου πλήθους εξεταζοµένων, εναλλακτικές µέθοδοι που διαφηµίζονται από το Υπουργείο Παιδείας όπως η προφορική εξέταση από απόσταση (αν υποθέσου-µε ότι διασφαλίζεται η ακεραιότητα της διαδικασίας), είναι απαγορευτική για πολλά µαθήµατα της Σχολής µας. ∆εν έχουµε κάποια µαγική λύση ούτε µπορούµε να υπεισέλθουµε στις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθήµατος. Με θετικό πνεύµα, επιθυµούµε κι εµείς την ολοκλήρωση του εξαµήνου. ∆εν είµαστε όµως αναλώσιµοι. Καλούµε τους συναδέλφους να µην συναινέσουν σε όρους διεξαγωγής εξετάσεων για το µάθηµα τους που δεν είναι εύλογοι υπό τις παρούσες συνθήκες.


Έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν ειδικές οδηγίες από την εθνική επιτροπή για τον Κορωνοϊό για τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Αναµένουµε να ληφθεί υπόψη η πραγµατική κατάσταση, δηλ. ότι σε πολλά µαθήµατα προσέρχονται εκατοντάδες εξεταζόµενοι και ότι είναι ελάχιστοι οι χώροι στα κεντρικά τουλάχιστον ιδρύµατα που συνδυάζουν ευρυχωρία και καλό φυσικό αερισµό. Ακούσαµε µέχρι εξαντλήσεως την προτροπή πως για ό,τι συµβεί «παίρνουµε τηλέφωνο τον γιατρό µας».Επειδή ύστερα από τόσους µήνες ακόµα δεν µάθαµε ποιος είναι αυτός ο γιατρός και ποιο είναι το τηλέφωνο του, ας κινηθούµε µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή".

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr