Ενας στους τρεις φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης  θα μείνει στη φοιτητική εστία

Ενας στους τρεις φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, από αυτούς που είχανε εκδηλώσει επιθυμία, θα μείνει στη φοιτητική εστία του Ιδρύματος, δείγμα των αναγκών που παρουσιάζονται για φοιτητική στέγη. Αυτό προκύπτει από ανακοίνωση του Πολυτεχνείου Κρήτης για το ζήτημα της φοιτητικής μέριμνας. Σε ανακοίνωση του το Ιδρυμα τονίζει: «Το Πολυτεχνείο Κρήτης στη διετία 2013 – 2015 έχει υποστεί μείωση 50% των τακτικών λειτουργικών δαπανών. Παρόλα αυτά, η Διοίκηση του Πολυτεχνείου Κρήτης θεωρεί τη φοιτητική μέριμνα ως βασική προτεραιότητα στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες και διεκδικεί από το Υπουργείο Παιδείας επιπρόσθετες πιστώσεις για να εξασφαλίσει τα απαιτούμενα κονδύλια για τη δωρεάν σίτιση και τη στέγαση των φοιτητών με οικονομικά προβλήματα».

Η ΣΙΤΗΣΗ

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη σίτιση το Πολυτεχνείο σημειώνει πως «για τις δαπάνες σίτισης της φετινής χρονιάς, το Υπουργείο έχει προβλέψει πιστώσεις ύψους 430.000 ευρώ. Τα κονδύλια σίτισης πιστώνονται απ' ευθείας σε ειδικό κωδικό από τον οποίο εκταμιεύονται οι πληρωμές του αναδόχου και στον οποίο το Ιδρυμα δεν έχει την δυνατότητα να παρέμβει. Το Υπουργείο επίσης καθορίζει το ημερήσιο σιτηρέσιο, με το οποίο πληρώνεται ο ανάδοχος για κάθε δωρεάν σιτιζόμενο φοιτητή και το οποίο ανέρχεται στα 2,03 ευρώ. Με απλές πράξεις προκύπτει ότι η σίτιση 1.000 φοιτητών, όσων δηλαδή σιτίζονται δωρεάν από πέρσι το φθινόπωρο, για 10 μήνες, απαιτεί ποσό σημαντικά υψηλότερο. Η διοίκηση του Ιδρύματος έχει κατ' επανάληψη θέσει το ζήτημα στο Υπουργείο. Εχει απαιτήσει να αυξηθεί η πίστωση του συγκεκριμένου κωδικού ώστε να καλυφθεί τουλάχιστον ο αριθμός των 1.000 φοιτητών. Αν και αντιλαμβανόμαστε τον κίνδυνο να εξαντληθούν οι διαθέσιμες πιστώσεις πολύ πριν τους 10 μήνες, αρνούμαστε να μπούμε στη λογική της μείωσης του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών, ειδικά σε μια περίοδο που τα διαθέσιμα οικογενειακά εισοδήματα συμπιέζονται καθημερινά. Η Πρυτανεία θα προτείνει στη Σύγκλητο του Ιδρύματος να σιτιστούν δωρεάν 1.000 φοιτητές και θα συνεχίσει να διεκδικεί τις απαιτούμενες πιστώσεις για ολόκληρο το ακαδημαϊκό έτος.

Η ΣΤΕΓΑΣΗ

Αναφορικά με τη στέγαση σύμφωνα με την ανακοίνωση «έγιναν 292 αιτήσεις από φοιτητές του Ιδρύματος για στέγαση, εκ των οποίων 215 πληρούσαν τα οικονομικά κριτήρια τα οποία έχει θέσει η Σύγκλητος του Ιδρύματος. Από αυτούς τους 215 φοιτητές, οι 78 θα διαμείνουν στη φοιτητική εστία του Πολυτεχνείου, ενώ οι υπόλοιποι 137 θα κληθούν από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να λάβουν επίδομα στέγασης 180 ευρώ ανά φοιτητή μηνιαίως. Η Πρυτανεία, με ενέργειές της, έχει εξασφαλίσει έκτακτη επιχορήγηση για τον σκοπό αυτό από το Υπουργείο Παιδείας».

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ