Πολυτεχνείο Κρήτης: Αποτελέσματα ανταποδοτικών υποτροφιών έτους 2019

Πολυτεχνείο Κρήτης: Αποτελέσματα Ανταποδοτικών Υποτροφιών έτους 2019

Υπενθυμίζουμε στους δικαιούχους ανταποδοτικών υποτροφιών την αναγκαιότητα υπογραφής της σύμβασης άμεσα, ώστε να μην διακυβευτεί η απώλεια του τρέχοντος μήνα. Επίσης σε περίπτωση αλλαγής της επιθυμίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα παρακαλούμε την άμεση ενημέρωσή μας, ώστε να προσκληθεί ο επόμενος επιλαχών από τον Πίνακα Κατάταξης.

Τα παραπάνω τονίζει η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνέιου Κρήτης.

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης ενημερώνει τους δικαιούχους ανταποδοτικών υποτροφιών καθώς και τους υπεύθυνους των Πανεπιστημιακών Μονάδων ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία των ανταποδοτικών υποτροφιών 2019, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος (495/10-4-2019 και 497/10-5-2019). Τα αποτελέσματα βρίσκονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Οι δικαιούχοι φοιτητές, θα πρέπει να υπογράψουν τις συμβάσεις τους στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων (Γραφείο Ε5.014) και ώρες 10:00-13.00, από Τετάρτη 15/5/2019, εφόσον διαθέτουν ΑΜ ΙΚΑ.

Σε αντίθετη περίπτωση ενημερώνουμε τους φοιτητές που δεν έχουν ΑΜ ΙΚΑ, ότι η έκδοση γίνεται στο Τμήμα Μητρώου ΙΚΑ (Λεωφόρο Σούδας 99, Ισόγειο) κατά τις ώρες εξυπηρέτησης 8:00 έως 14:00, με επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας, κατάθεση φωτοτυπίας του Δελτίου Ταυτότητας, και γνώση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ. Οι φοιτητές θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα  για την έκδοση ώστε να μπορέσουν να υπογράψουν τη σύμβασή τους εγκαίρως.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές θα είναι ασφαλισμένοι στη διάρκεια της σύμβασης έναντι επαγγελματικού κινδύνου και στο τέλος της σύμβασης μπορούν να λάβουν επίσημη βεβαίωση απασχόλησης.

Μεταπτυχιακά 2019-2020: Απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης στα Μεταπτυχιακά με Δίδακτρα - Τι ισχύει

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ