Εκ μέρους της Επιτροπής Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ ανακοινώνεται στους φοιτητές που βρίσκονται στο 9ο εξάμηνο της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης σχετικά με τις εγγραφές πως: 

1. Στον Οδηγό Σπουδών που είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα της Σχολής ΜΠΔ φαίνεται ότι οι φοιτητές που τώρα εισέρχονται στο 9ο εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να επιλέξουν και να εξεταστούν σε 3 μαθήματα κατ’ επιλογής υποχρεωτικά αντί του σωστού που είναι 4 μαθήματα. Οπότε κατά την δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές του 9ου εξαμήνου θα πρέπει να δηλώσουν 4 κατ' επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα και όχι 3. Αυτό ισχύει και για τους υπόλοιπους φοιτητές που κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 βρίσκονται σε μικρότερο έτος σπουδών από το 5ο έτος. Δηλαδή και για αυτούς τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά του 9ου εξαμήνου είναι 4 και όχι 3. 

2. Το μάθημα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» μεταφέρθηκε από το 9ο στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Όσοι φοιτητές του 9ου εξαμήνου (κατά το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2014-15) θέλουν να παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μάθημα θα πρέπει να το δηλώσουν το επόμενο εξάμηνο ως μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου και θα προσμετρηθεί ως μάθημα επιλογής του 9ου εξαμήνου.