Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Δυνατότητα απόκτησης ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε 39 νέους επιστήμονες, κατόχους διδακτορικού, δίνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, η σχετική πρόταση του οποίου εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020” και χρηματοδοτείται με 180.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι 39 επιστήμονες θα αποκτήσουν ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία μέσω της διδασκαλίας μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου το χρονικό διάστημα από 1η Οκτωβρίου 2017 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2018. Συγκεκριμένα θα κληθούν να διδάξουν στα Τμήματα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών, Φιλολογίας, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Οικονομικών Επιστημών, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Θεατρικών Σπουδών, Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, καθώς και Νοσηλευτικής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr