πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πανεπιστήμιο ΗΠΑ, συνεργασία Πρωτόκολλο συνεργασία πανεπιστημίου Πελοποννήσου με πανεπιστήμιο των ΗΠΑ

Συνεργασία πανεπιστημίου Πελοποννήσου με πανεπιστήμιο των ΗΠΑ

Πρωτόκολλο, που πορβλέπει μιά σειρά συνεργασιών, υπέγραψαν το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, με τη σχολή Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης του πανεπιστημίου Rutgers των ΗΠΑ.

Το πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο πανεπιστημιακών σχολών, προβλέπει κοινές ερευνητικές δράσεις, την ανταλλαγή φοιτητών και μελών του επιστημονικού προσωπικού, την παροχή προγραμμάτων δια βίου μάθησης και on line προγραμμάτων, καθώς και την υποστήριξη του φημισμένου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Rutgers στη δημόσια διοίκηση, αλλά και τη συνδιοργάνωση καλοκαιρινών σχολείων.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε υποστήριξη και παροχή τεχνογνωσίας από την πανεπιστημιακή σχολή του Rurgers στη διεξαγωγή προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και συνεργασία στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί, ότι η σύναψη και ενεργοποίηση τέτοιων συμφωνιών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση του διεθνούς χαρακτήρα του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, και κατ' επέκταση του πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Περισσότερα νέα που αφορούν το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην κατηγορία του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr