Πρόκειται για τον Φοιτητικό Οδηγό Εκπτώσεων και Προνομίων, που δημιουργήθηκε για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κι αποτελεί κοινή προσπάθεια του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να διευκολυνθεί η καθημερινότητα των φοιτητών και να αυξήσει τα οφέλη που θα έχουν από τη φοιτητική ζωή τους στην Τρίπολη.

Τους ενημερώνει για τα καταστήματα και άλλους χώρους που θα τους προσφέρουν εκπτώσεις και προνόμια, ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αρκαδία, να προωθήσουν τις επιχειρήσεις τους στο δυναμικό κοινό των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο «Φοιτητικός Οδηγός Εκπτώσεων και Προνομίων»
βρίσκεται αναρτημένος στις ιστοσελίδες του Επιμελητηρίου Αρκαδίας www.arcadianet.gr και του πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr, ενώ έντυπη μορφή του θα διανεμηθεί σε όλους τους φοιτητές των πανεπιστημιακών σχολών της Τρίπολης. Αυτή η πρώτη έκδοση θα ισχύει μέχρι τον Ιούνιο του 2014, οπότε και θα εκπονηθεί νέος Οδηγός για την επόμενη φοιτητική χρονιά. Στο μεταξύ, για επιπλέον διευκόλυνση των φοιτητών έχει αναρτηθεί στις προθήκες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ειδικό αυτοκόλλητο σήμα που ενημερώνει ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση είναι συμβεβλημένη με τον Φοιτητικό Οδηγό.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr