Δεκτή τροπολογία για ίδρυση νέου Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας

Δεκτή τροπολογία για ίδρυση νέου Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή και έκανε δεκτή ο Υπουργός Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για την Ιδρυση νέου Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν την τροπολογία:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων: «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

Θέμα: "Ιδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου"

Α. Αιτιολογική έκθεση 

Με την προτεινόμενη διάταξη ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας με έδρα το Άργος, το οποίο Θα έχει ως σκοπό την παραγωγή επιστημονικού δυναμικού που Θα έχει άμεση σχέση με τις παραγωγικές δραστηριότητες του νομού. 

Β. Τροπολογία-Προσθήκη 

α) Στην παρ. 1 του άρθρου 46 του σχεδίου νόμου προστίθεται περίπr. ιστ' ως εξής: 

«ιστ) Αγροτικής Οικονομίας με έδρα το Άργος, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Διοίκησης.» 

β) Στην παρ. 3 του άρθρου 46 του σχεδίου νόμου μετά τις λέξεις «Δημόσιας Υγείας» προστίθενται οι λέξεις «, Αγροτικής Οικονομίας,» 

γ) Στην παρ. 5 του άρθρου 46 του σχεδίου νόμου μετά τις λέξεις «Αναλογιστικής Επιστήμης,» προστίθενται οι λέξεις «Αγροτικής Οικονομίας,» 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr