Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Καλούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών οι αθλητές οι οποίοι εισάγονται στα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους από Δευτέρα 3 Νοεμβρί…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μεταφοράς θέσης εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών Κατηγοριών στα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Γίνεται γνωστό από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στους φοιτητές/τριες, ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση ή ανανέωση της ειδικής ταυ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, ότι οι Ειδικές Ταυτότητες Σίτισης είναι έτοιμες προς παράδοση και οι φοιτητές μπορούν να προσέλθουν να τις παραλάβουν από τ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Έργων Βασιλική Μαΐστρου ενημερώνει την Πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ότι την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014 και από 11:00 έως 15:00 θα υπάρξει γενική διακοπή ρεύματος…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν με το πρόγραμμα Erasmus +, για Σπουδές για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2014‐2015 όπως προσέλ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν επιλεγεί να μετακινηθούν για Σπουδές και Πρακτική άσκηση με το πρόγραμμα ERASMUS +.,(χειμερινό εξάμηνο) για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014‐15 θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένα τα παρακάτω έγ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ότι παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αίτησης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για έκδοση ή ανανέωση της ειδικής ταυτότητας σίτισης, μέχρι 31 Οκτωβρί…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Καλούνται οι επιτυχόντες που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, οι οποίοι εισ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Τη Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.00 έως 14.00, θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Όποια από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας μπορούν να δώσουν αίμα, μπορούν να συμμετάσχο…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ, διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα «Διαχείριση Aγχους και Εξαρτήσεις» την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014, στο Συμβουλευτικό Κέντρο (ισόγειο 013αιθ.) ώρα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Γίνεται γνωστό στους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πειραιώς ότι μετά από έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μπορούν να κάνουν χρήση μειωμένου κομίστρου στα συγκοινωνιακά μέσα αρμοδιότητας Ο.Α…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Σκοπός του ηλεκτρονικού προγράμματος δια βίου μάθησης με τίτλο «Κατασκευή δυναμικών ιστοτόπων με χρήση του Joomla» είναι να προσφέρει όλες τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία δυναμικών ιστοτόπων…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Γίνεται γνωστό Από τη Διεύθυνση Σπουδών στους φοιτητές – φοιτήτριες όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων από το ακαδημαϊκό έτος 2014 -2015 θα γίνονται και για τα υποχρεωτικά μαθήματ…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

Το Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Υπηρεσιών με ειδίκευση στις Τουριστικές Υπηρεσίες ξεκινά τον Οκτώβρη ταχύρυθμα εκπαιδευτικά μαθήματα και σεμινάρια.

Το Πρόγραμμα…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια

ο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί με επιτυχία για 7η συνεχή χρονιά, έχει εκπαιδεύσει περίπου 4.50…

Διαβάστε περισσότερα»

σχόλια