Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς καλεί τους φοιτητές να προσέλθουν  σε  Γενική  Συνέλευση  στις    4 Ιουνίου  2014,  ημέρα  Τετάρτη και ώρα 16:00 στην αίθουσα 335 (Καραολή & Δημητρίου 80, 3ος όροφος) προκειμένου  να  εκλέξουν  δυο (2)  εκπροσώπους  σας  με  τους  αναπληρωματικούς
τους,  για  τη  Σύγκλητο  Ειδικής  Σύνθεσης,  για  το  ακαδημαϊκό  έτος  2014‐2015,  ο
οποίος εκλέγεται για ετήσια θητεία.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 5 Ιουνίου
2014,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα  16:00  στον  ίδιο  τόπο  και  με  το  ίδιο  θέμα,  με
οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 18:00

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr