Οι φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το Ακαδημαϊκό Έτος 2014‐15, μπορούν να προσέλθουν την Δευτέρα 28 Απριλίου και ώρα 10.00 στην αίθουσα 201 για σχετικές οδηγίες.

Επίσης:

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων (όλων των κύκλων σπουδών) ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus + για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐2015 (Χειμερινό & Εαρινό εξάμηνο), είναι από 28/04/2014 έως 07/05/2014.

Τα έντυπα των αιτήσεων και ο κατάλογος με τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια για το ακαδημαϊκό έτος 2014‐15 θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Τμημάτων.

Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους την σχετική αίτηση και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Φωτοαντίγραφα πτυχίων ξένων γλωσσών
β) Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 (δίνεται από την υπηρεσία)
γ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
δ) Αναλυτική βαθμολογία

Γίνεται γνωστό στους Φοιτητές όλων των Κύκλων Σπουδών και στους Απόφοιτους*  του Πανεπιστημίου Πειραιώς ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα ERASMUS +για κινητικότητα πρακτικής άσκησης είναι από 28.04. έως 30.09.2014 Τα έντυπα για την κινητικότητα πρακτικής άσκησης θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από τις Γραμματείες των Ακαδημαϊκών Τμημάτων.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr