Καλούνται από τη Διεύθυνση Σπουδών οι αθλητές οι οποίοι εισάγονται στα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους από Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως και Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2014 καθημερινά και από ώρα 09:00-10:00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Aίτηση (το έντυπο το δίνει η Γραμματεία).

β) Φωτοαντίγραφο Τίτλου απόλυσης.

γ) Yπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας. Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή οι εισαγόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, με το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr