ΠΑΠΕΙ: Μέχρι πότε θα παραμείνει κλειστή η Βιβλιοθήκη

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Από τις 20 Νοεμβρίου 2019 μέχρι και τις 13 Ιανουαρίου 2020 η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ) θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω ανακαινίσεως.

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η κάλυψη των αναγκών της ακαδημαϊκής κοινότητας σε σύγχρονη επιστημονική πληροφόρηση. Για την εκπλήρωση του βασικού της σκοπού και του γενικότερου ρόλου της υλοποιεί ενδιάμεσους στόχους, τους οποίους προσαρμόζει, βελτιώνει, εκσυγχρονίζει και αναπροσαρμόζει όποτε και όπου χρειάζεται. Αποστολή της είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

Εικόνες από την προετοιμασία

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr