Καλούνται οι επιτυχόντες που ανήκουν στην ειδική κατηγορία των τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό και των Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού, οι οποίοι εισάγονται στα Τμήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη Γραμματεία του Τμήματός τους από 09 μέχρι και 23 Οκτωβρίου 2014 καθημερινά και ώρες 9.00-11.00 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (το έντυπο το δίνει το Πανεπιστήμιο)
  • Yπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Eλλάδας.
  • Τέσσερις (4) φωτογραφίες.

Επίσης, οι επιτυχόντες της ανωτέρω ειδικής κατηγορίας οφείλουν να καταθέσουν για έλεγχο στις γραμματείες των Τμημάτων τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.151/160972/Β6/7‐10‐ 2014 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να εγκριθεί και να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.

Κατά την εγγραφή τους οι επιτυχόντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr