Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ): Ορισμός επιτροπής ενστάσεων για την χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ - Θέμα: Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων

Έχοντας υπόψη:

1) το άρθρο 7 της υπ’ αριθ. 140832/Ζ1-25/08/2017 (Β΄2993) ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης»

2) την Απόφαση Συγκλήτου 30ης Νοεμβρίου 2017, (Συνεδρία 4η, Θέμα 19ο, Ορισμός επιτροπής ενστάσεων για το στεγαστικό επίδομα)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

τη συγκρότηση της Επιτροπής Ενστάσεων, η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος

  • Καθηγητής κ. Παντελής Παντελίδης, Αντιπρύτανης

Μέλη

  • Καθηγητής κ. Ιωάννης Σώρρος
  • Καθηγητής κ. Παναγιώτης Σταϊκούρας

Την απόφαση μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Την ενημερωτική σελίδα για το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr