Γίνεται γνωστό στους φοιτητές/τριες που έχουν εγγραφεί στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πειραιώς μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2003 – 2004 και πληρούν τις προϋποθέσεις της τελευταίας τροποποίησης του Νόμου 4009/2011 σύμφωνα με την οποία ΄συμμετείχαν σε εξετάσεις ή είχαν κάνει δήλωση μαθημάτων σε τουλάχιστον μία εξεταστική περίοδο κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2012 – 2013 και 2013 – 2014΄, ότι δύνανται να συμμετέχουν στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2014 και του Φεβρουαρίου 2015 και θα απολέσουν αυτοδίκαια την φοιτητική τους ιδιότητα στις 30/4/2015.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr